AVOCAT COMERCIAL. LITIGII COMERCIALE. ARBITRAJUL

Avocat comercial. Punerea in intarziere a debitorului
22 mai, 2013
Avocat comercial. Intarzierea platilor in tranzactiile comerciale
24 mai, 2013

Desi mai putin familiar publicului larg, arbitrajul este o institutie relativ mai accesibila in solutionarea litigiilor comerciale, prin intelegerea partilor.
Recent, Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a României (CCIR) a luat act de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, aprobate de Colegiul Curtii de Arbitraj Comercial International, acestea continând modificarile necesare ca urmare a intrarii in vigoare a noului C.P.C. Regulile de procedura arbitrala au fost publicate in M.O nr 184 din 2 aprilie a.c., prin Decizia CCIR din 2013.

Formele arbitrajului. Partile, prin conventia arbitrala, sunt libere sa prevada ca litigiile lor vor fi supuse unei institutii permanente de arbitraj – arbitrajul institutionalizat – sau unui arbitraj ad-hoc.
Nominalizarea institutiei permanente de arbitraj prin conventia arbitrala cu privire la solutionarea litigiilor determina competenta exclusiva a respectivei institutii, iar partile opteaza automat, prin aceasta desemnare, pentru aplicarea regulilor sale de procedura.

Litigiile lor vor fi supuse unei institutii permanente de arbitraj, caz in care arbitrajul se va desfasura in conformitate cu dispozitiile Legii camerelor de comert din România, cu modificarile si completarile ulterioare, cu dispozitiile C.P.C in masura in care aceste norme nu contrazic prezentele reguli de procedura arbitrala, denumite in continuare reguli, cu dispozitiile art. 1 pct. 2 lit. b) si ale art. 4 alin. (1) din Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, cu Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lânga CCIR.
In conditiile in care in conventia arbitrala partile au prevazut ca litigiile lor vor fi supuse unei proceduri arbitrale ad-hoc, partile vor avea dreptul:
• de a-si numi arbitrii, titulari si supleanti, sau de a stabili modalitatile potrivit carora vor fi numiti acestia, in caz de litigiu, numarul lor, precum si modalitatea de numire a unui supraarbitru, titular si supleant, in cazul tribunalului colegial;
• de a-si stabili regulile de procedura pe care le vor urma arbitrii;
• de a determina locul arbitrajului;
• de a stabili limba in care se vor prezenta inscrisurile si se vor desfasura dezbaterile.
Daca partile au convenit sa incheie o conventie arbitrala, competenta instantelor judecatoresti este exclusa, rezolvarea litigiului urmând sa revina exclusiv tribunalului arbitral.


Organizarea arbitrajului institutionalizat se face de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lânga CCIR, denumita in continuare Curte de Arbitraj, si de catre curtile de arbitraj de pe lânga camerele judetene. In solutionarea litigiilor, tribunalele arbitrale vor aplica prezentele reguli, care se vor completa cu normele C.P.C, dupa caz, in masura in care acestea nu contravin dispozitiilor cuprinse in reguli.


Litigiu arbitral este orice litigiu derivând dintr-un contract, inclusiv referitor la incheierea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui, ca si din alte raporturi juridice arbitrabile.
Arbitrajul institutionalizat consta in incredintarea, prin conventia arbitrala, Curtii de Arbitraj sa judece un litigiu determinat.


Tribunalul arbitral. Arbitrul unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor si supraarbitrilor investiti constituie tribunalul arbitral al Curtii de Arbitraj. Tribunalul arbitral constituit este abilitat sa judece un litigiu determinat si sa pronunte o hotarâre definitiva executorie si obligatorie pentru parti.


Obligatia de confidentialitate. Dosarul litigiului este confidential. Nicio persoana, in afara celor implicate in desfasurarea litigiului respectiv, nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor.


Conventia arbitrala se incheie in scris, fie sub forma unei clauze compromisorii, inscrisa in contractul principal, fie sub forma unei intelegeri de sine statatoare, denumita compromis.


Clauza compromisorie inscrisa in contract presupune ca partile au cazut de acord ca litigiile ce se vor naste din contractul in care ea este inserata sau in legatura cu acesta sa fie solutionate pe calea arbitrajului.


Cheltuielile arbitrale cuprind: taxa de inregistrare, taxa administrativa, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor, cheltuielile privind dezbaterile, onorariile arbitrilor, onorariile avocatilor, ale expertilor si consilierilor, cheltuielile de deplasare a partilor, arbitrilor, martorilor, expertilor si consilierilor si alte cheltuieli generate de arbitrarea litigiului.

Tribunalul arbitral solutioneaza litigiul in temeiul contractului principal si al actelor aditionale la contract, al probelor administrate si al normelor de drept aplicabile, tinând seama, când este cazul, si de uzantele comerciale.
Procedura arbitrala ia sfârsit prin pronuntarea unei hotarâri, denumita sentinta arbitrala.


Sentinta arbitrala este definitiva si obligatorie. Ea se aduce la indeplinire de bunavoie de partea impotriva careia s-a pronuntat.
Sentinta arbitrala comunicata partilor are efectele unei hotarâri judecatoresti definitive. Sentinta arbitrala constituie titlu executoriu si se executa silit, intocmai ca si o hotarâre judecatoreasca.
Sentinta arbitrala poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare pentru unul dintre motivele prevazute in C.P.C


Partile nu pot renunta prin conventia arbitrala la dreptul de a introduce actiunea in anulare impotriva hotarârii arbitrale.
ATENTIE, insa, la regula potrivit careia renuntarea la acest drept se poate face insa dupa pronuntarea hotarârii arbitrale.


Arbitrajul ad-hoc este organizat prin conventia arbitrala incheiata intre parti, de catre un tert, altul decât o institutie de arbitraj.
In cazul unui arbitraj ad-hoc organizat de parti pentru solutionarea unui litigiu determinat, Curtea de Arbitraj le poate acorda asistenta, la cererea lor comuna sau a reclamantului, urmata de acceptarea pârâtului.
Tribunalul arbitral ales de parti, compus dintr-un arbitru unic sau dintr-un numar de arbitri se supune regulilor de procedura stabilite prin conventia arbitrala. Partile isi stabilesc locul arbitrajului si limba in care se vor desfasura dezbaterile.
Arbitrajul ad-hoc se desfasoara conform dispozitiilor cuprinse in Codul de procedura civila, dispozitiilor art. 4 alin. 2 si 3 din Normele Conventiei europene de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, celor ale Regulamentului de Arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976 si modificat la 6 decembrie 2010, si ale partii a II-a cap. VIII din prezentele reguli.

sursa:legestart.ro

 

 

www.decalex.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *