CUM RECUPEREZ BANII DE LA CARPATICA ASIGURARI?

ANULAREA TVA-ULUI PE IMOBILE PENTRU PERSOANELE FIZICE
26 iulie, 2016
CONVERSIA CREDITELOR IN FRANCI ELVETIENI
19 octombrie, 2016

AVOCAT CARPATICA ASIG

Cum recuperez banii de la Carpatica Asigurari?

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a venit in sprijinul pagubitilor Carpatica Asigurari si a pus la dispozitia acestora un ghid pentru recuperarea sumelor de bani de la societatea de asigrurari aflata in insolventa.

Cui ma adresez sa recuperez banii de la Carpatica Asigurari?

Pentru a proteja consumatorii de produse si servicii de asigurare, in Romania exista Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA), ca schema de garantare in domeniul asigurarilor. FGA are ca scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator intrat in procedura de faliment. Destinatia principala a sumelor, aflate la dispozitia FGA, este plata catre creditorii de asigurari a indemnizatiilor/despagubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile legii si a primelor datorate de asigurator pentru perioada in care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a incetarii contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevazut de lege (450.000 lei/ creditor)

In cazul insolventei unei societati de asigurare autorizata si aflata sub reglementarea si supravegherea ASF, creditorii de asigurare beneficiaza de suportul FGA in vederea platii indemnizatilor si/sau despagubirilor datorate conform contractelor de asigurare incheiate cu societatea de asigurare. Practic, creditorii de asigurare nu mai trebuie sa se adreseze instantelor judecatoresti, decat daca doresc acest demers sau daca suma pe care o solicita depaseste plafonul de garantare legal.

Creditorii de asigurari pot solicita plati, conform Legii nr. 213/2015, cum ar fi:
1. sumele cuvenite creditorilor de asigurari a fi platite de catre FGA aferente perioadei neexpirate a contractului de asigurare facultativa, in situatia incetarii contractului de asigurare,
2. despagubirile/indemnizatiile cuvenite creditorilor de asigurari datorate conform contractelor de asigurare facultative/obligatorii incheiate cu societatea CARPATICA ASIG.

In situatia unor daune produse anterior adoptarii deciziei ASF si pentru care a fost deschis dosar de dauna la asigurator, dar si in situatia producerii dupa aceasta data a riscurilor asigurate in perioada de valabilitate a contractului de asigurare, asiguratii/beneficiarii asigurarii/persoanele pagubite se pot adresa FGA.

Cine poate recupera sumele de bani de la Carpatica?

Persoana asigurata – persoana care are incheiat un contract de asigurare;
Un beneficiar al asigurarii – o terta persoana care beneficiaza de efectele legii sau ale unui contract de asigurare si careia asiguratorul urmeaza sa ii achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat, asa cum prevede contractul de asigurare;
Persoana pagubita – persoana indreptatita sa primeasca despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila.

Care este termenul pentru solicitarea despagubirilor de la Carpatica?

Din momentul publicarii Deciziei ASF nr. 1498/27.07. 2016 privind societatea CARPATICA ASIG, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.
Persoanele indreptatite la plata despagubirilor de la FGA se pot adresa acestuia si ulterior, daca dreptul de creanta s-a nascut dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de faliment.

Mai sunt valabile contractele cu Carpatica Asigurari?

Contractele de asigurare incheiate cu societatea CARPATICA ASIG sunt valabile pana la data la care intervine una dintre urmatoarele situatii:
• data expirarii mentionata de contract;
• data denuntarii contractului de asigurare de catre asigurat printr-o notificare transmisa societatii sau lichidatorului judiciar.
Decizia de denuntare este o decizie ce nu poate fi adoptata decat in baza propriei analize de oportunitate efectuata de catre asigurat sau lichidatorul judiciar.
Contractele de asigurare facultativa sunt contracte intre cele doua parti – societatea de asigurare si asigurat, prin care au fost stabilite drepturile si obligatiile partilor.
Contractele pot contine clauze exprese privind denuntarea/rezilierea de catre oricare dintre parti. In cazul in care astfel de clauze nu sunt cuprinse in contract, se aplica legislatia aferenta. In Romania, Noul Cod Civil prevede ca un contract poate fi denuntat in termen de 20 de zile calculate de la data la care cealalta parte primeste notificarea privind denuntarea contractului.

Ce trebuie sa fac pentru a recupera banii din asigurarea de la Carpatica?Cum recuperez banii de la Carpatica Asigurari?

Pentru a recupera o creanta (despagubire, indemnizatie etc.) de la FGA, veti depune la FGA:
• pentru despagubire/indemnizatie: o cerere motivata de plata insotita de documente justificative. Urmariti informatiile disponibile la FGA si ASF pentru detalii.
• pentru recuperarea primelor platite in avans, proportional cu timpul ramas pana la expirarea asigurarii facultative: o cerere de plata (cerere-tip) insotita de documente justificative. Urmariti informatiile disponibile la FGA si ASF pentru detalii.

Cum arata cerea depusa la FGA pentru recuperarea banilor? Model cerere recuperare bani Carpatica

Cererea trebuie sa fie intocmita conform formularului (cerere-tip) pus la dispozitie de FGA – a se vedea pagina de internet a ASF si FGA. Cererea, completata si semnata, trebuie formulata in scris, in limba romana si transmisa direct la sediul FGA, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin posta electronica (e-mail) sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea si confirmarea primirii.
Continutul cererii trebuie sa reflecte: natura creantei, momentul nasterii sale, cuantumul sumei pretinse, daca exista vreun privilegiu ori o garantie reala in ceea ce priveste creanta, care sunt bunurile acoperite de asigurare. Cu privire la documentele necesare deschidere dosarului de dauna, acestea fiind diferite in functie de tipul de contract de asigurare si/sau de stadiul dosarului. Inscrisurile justificative vor fi depuse in limba romana.

Dupa instrumentarea dosarului de dauna, analizat de directiile de specialitate din cadrul FGA in vederea avizarii, conform prevederilor legale, acesta se inainteaza comisiei speciale constituita conform Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, republicata, cu modificarile ulterioare. Comisia speciala este cea care aproba valoarea finala a despagubirii.
Plata despagubirilor se face in ordinea aprobarii dosarelor de catre comisia speciala.
Indiferent de momentul aprobarii de catre comisia speciala, plata despagubirii nu poate fi efectuata mai devreme de data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.

Cand se restituie banii de la Carpatica Asigurari?

FGA poate efectua plati din disponibilitatile sale catre creditorii de asigurari ai societatii CARPATICA ASIG incepand cu data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.

 

Pentru despagubiri de la Carpatica Asigurari precum si recuperarea sumelro de bani de la Carpatica ne puteti contacta pentru consultanta la office@decalex.ro

De asemenea pentru cei care au de recuperat sume mai mare de 450.000 de lei oferim asistenta in instanta pentru recuperarea despagubirilro de la Carpatica Asigurari.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *