avocat civil

25 noiembrie, 2013

Vanzare mostenire

Notiune si forma Art. 1.747 (1) In sensul prezentei sectiuni, prin mostenire se intelege dreptul de a culege o mostenire deschisa sau o cota din aceasta. […]
19 noiembrie, 2013

Ordonanta presedentiala

Conditii de admisibilitate Art. 996(1)Instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru […]
19 noiembrie, 2013

Procedura partajului judiciar

Reguli aplicabile Art. 979 Judecarea oricarei cereri de partaj privind bunuri asupra carora partile au un drept de proprietate comuna se face dupa procedura prevazuta in […]
14 noiembrie, 2013

AVOCAT CIVIL. PROPRIETATEA PERIODICA

– institutie nou introdusa prin Codul Civil (articolele 687-692); – reprezinta o modalitate a dreptului de proprietate in cadrul careia fiecare titular exercita in nume propriu […]
29 octombrie, 2013

AVOCAT CIVIL. PREJUDICIUL CAUZAT DE ANIMALE. CINE IL REPARA?

Raspunderea pentru fapta animalelor institutie care se regaseste si in Codul Civil actual, si care este reglementata in noul Codul Civil la articolele 1375-1380; – este […]
29 octombrie, 2013

PRESCRIPTIA EXTINCTIVA

PRESCRIPTIA EXTINCTIVA – institutie care a suferit unele modificari prin Noul Codul Civil; – reglementata in articolele 2.500-2.544, care constituie dreptul comun in materia prescriptiei extinctive. […]