Cum atacam o hotarare definitiva

Activitati agricole impozitate
13 noiembrie, 2012
Cetatenii straini si noutatea fiscalitate
15 noiembrie, 2012

ATACAREA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE

 

O hotărâre rămasă definitivă, ca urmare a exercitării apelului sau, după  caz, a recursului mai poate face obiectul controlului judecătoresc intern, prin intermediul revizuirii sau a contestaţiei în anulare.

Potrivit Codului de procedură civilă pot fi atacate cu contestatie în anulare hotărârile definitive (contestaţie în anulare obişnuită). Pe cale de exceptie, legea  instituie posibilitatea exercitării căii de atac şi împotriva hotărârilor instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs (contestaţie în anulare specială).

Hotărârile definitive sunt:

 1. hotararile care nu sunt supuse nici apelului si nici recursului;
 2. hotararile date in prima instanta, fara drept de apel si neatacate cu recurs;
 3. hotararile date in prima instanta, care nu au fost atacate cu apel;
 4. hotararile date in apel, fara drept de recurs, precum si cele neatacate in recurs;
 5. hotararile date in recurs, chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pricinii;
 6. orice alte hotarari care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.

În acest sens, Codul de procedură civilă prevede posibilitatea atacării hotărârii judecătoreşti definitive cu contestaţie în anulare atunci când:

 1. Hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia;
 2. Dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale;
 3. Instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen;
 4. Instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză.

Termenul de exercitare a contestaţiei în anulare este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas definitivă.

Hotărârea dată asupra contestaţiei în anulare este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea atacată.

De asemenea, facem precizarea faptului că instanţa poate suspenda executarea hotărârii a cărei anulare se cere, sub condiţia dării unei cauţiuni.

Potrivit Codului de procedură civilă pot fi atacate cu Revizuire hotărârile pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul procesului, pentru următoarele motive:

 1. s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;
 2. obiectul pricinii nu se află în fiinţă;
 3. un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul ori în urma judecăţii, când aceste împrejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză. În cazul în care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, instanţa de revizuire se va pronunţa mai întâi, pe cale incidentală, asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunii invocate. În acest ultim caz, la judecarea cererii va fi citat şi cel învinuit de săvârşirea infracţiunii;
 4. un judecător a fost sancţionat disciplinar definitiv pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă aceste împrejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză;
 5. după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor;
 6. s-a casat, s-a anulat ori s-a schimbat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere;
 7. statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii şi cei puşi sub interdicţie judecătorească ori cei puşi sub curatelă nu au fost apăraţi deloc sau au fost apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să îi apere;
 8. există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri;
 9. partea a fost împiedicată să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa;
 10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă;
 11. după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională prevederea care a făcut obiectul acelei excepţii.

Pentru motivele de revizuire prevăzute la pct. 3, dar numai în ipoteza judecătorului, pct. 4, pct. 7-10 sunt supuse revizuirii şi hotărârile care nu evocă fondul.

Termenul de exercitare a căii de atac a revizuirii este de o lună şi se va socoti:

 • Pentru pct. 1 de la comunicarea hotărârii;
 • Pentru pct. 2 de la cel din urmă act de executare;
 • Pentru pct. 3 din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărârea instanţei penale de condamnare a judecătorului, martorului sau expertului ori de hotărârea care a declarat fals înscrisul, dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii penale. În lipsa unei astfel de hotărâri, termenul curge de la data când partea a luat cunoştinţă de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, dar nu mai târziu de 3 ani de la data producerii acestora;
 • Pentru pct. 4 din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărârea prin care a fost sancţionat disciplinar definitiv judecătorul, dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare disciplinară;
 • Pentru pct. 5 din ziua în care s-au descoperit înscrisurile ce se invocă;

 • Pentru pct. 6 din ziua în care partea a luat cunoştinţă de casarea, anularea sau schimbarea hotărârii pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere, dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii de casare, anulare sau schimbare;
 • Pentru pct. 7 în cazurile prevăzute la art. 509 alin. (1) pct. 7, din ziua în care statul ori altă persoană de drept public a luat cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitive a acesteia; în cazul minorilor, persoanelor puse sub interdicţie judecătorească sau sub curatelă termenul de revizuire este de 6 luni de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu sau, după caz, de la înlocuirea tutorelui persoanei puse sub interdicţie, de la încetarea curatelei ori înlocuirea curatorului;
 • Pentru pct. 8 de la data rămânerii definitive a ultimei hotărâri.

În cazul prevăzut la pct. 9, termenul de revizuire este de 15 zile şi se socoteşte de la încetarea împiedicării.

Pentru motivele prevăzute la pct. 10 şi 11, termenul este de 3 luni de la data publicării hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv a deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României

În situaţia în care s-au epuizat caile de atac interne sau în situaţia în care hotărârile definitive nu pot face obiectul căilor de atac interne, aceste hotărâri pot face obiectul controlului judecătoresc în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, termenul pentru uzitarea acestei proceduri fiind de 6 luni de la data rămânerii defintive a hotărârii.

Pentru consultanţă în legătură cu atacarea hotărârii judecătoreşti definitive ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0757.269.874 sau la adresa de e-mail: raluca.neacsu@decalex.ro.

130 Comments

 1. iulica stoica spune:

  buna ziua!
  am o hotarare judecatoreasca definitiva si irevicabila data in anul 1998 care este data impotriva mea. ulterior am dovezi cum ca la baza hotararii respective au stat niste documente depese la dosar care sunt false , care nu sunt in evidenta primariei care ar fi trebuit sa le emita. cum pot sa anulez aceasta hotarare judecatoreasca ? mai pot sa o atac?

 2. Raul spune:

  Buna ziua!
  Am o hotarare judecatoreasca si irevocabila data in martie 2013 care este data impotriva mea. Avocatul nu ma instiintat de aceasta , si ulterior am aflat si eu de ea in septembrie 2013. Mai pot ataca aceasta sentinta?

 3. Raul spune:

  Am facut si o sesizare de urmarire penala , pentru ca respectivul avea acte false, insa nu sa demarat nici un demers in aces caz, e posibil sa se dea o hotarare definitiva ,eu cu actele in mana sa-mi pierd din proprietate?

 4. Raul spune:

  Plus ca judecatoarea care a dat aceasta sentinta este judecatoarea Dudas Ioana cea acuzata de abuz in procesul cu codri bihorului.Deci se poate ca o judecatoare care e acuzata de abuz sa dea o sentinta definitiva?

 5. Valentin spune:

  Buna ziua,
  In Noiembrie 2014 s-a pronuntat hotararea judecatoreasca ca fiind definitiva in cazul partajului unui apartament. Pe langa suma de bani oferita acesteia in ziua procesului (ultimei sedinte), aceasta cuprindea si intelegerea dintre parti , adica eu si fosta sotie, sa o scot de la banca si sa nu mai fie coplatitor. De atunci ma tot chinui cu banca sa schimb coplatitorii si nu reusesc. Fosta sotie poate sa atace sentinta definitica deoarece nu am respectat ce scrie in ea, cu toate ca in perioada de 30 de zile ea nu a facut Apel ?

  Multumesc mult de tot !

 6. flori spune:

  Buna ziua. Am o hotarare definitiva si irevocabila in ceea ce priveste plasamentul unui copil minor. Eu il am in plasament la mine acasa ( copilul) dar paratii ( parintii) vor sa il ia inapoi la ei. Este posibil sa castige copilul chiar daca am cerere aceasta?

 7. Luigi spune:

  This post and many other on your site are very interesting.
  You should show your content to bigger audience. There
  is a big chance to go viral. You need initial boost and visitors will flood your blog in no time.
  Just search in google for:
  Juuri13 viral effect

 8. Andronescu cristina spune:

  Pe fond am câștigat un proces ,pe apel s-a casat hotararea primei instanțe ,mai pot cere revizuirea ?

  • decalex.ro spune:

   Buna ziua,

   Revizuirea si contestatia in anulare pot fi solicitate doar in anumite conditii. In principiu puteti folosi aceste cai de atac, dar trebuie indeplinte conditiile.

   Cu stima
   Cristian Deca
   0724417920

 9. Grama Daniel spune:

  am o hotarare deinitiva de neinceperea urmarii penale, la care am facut recurs(contestatie) cea fost respins „si nu mai poate fi atacata prin nici o cale de atac” zic ei,fara tine seama de inscrisurile mele ce artau necostitutionalitatea pronuntarii (solutie fiind art. 341 alin. 6)in momentul audierii procurorul nu era in sala, conform curtii constitutionale pt a se pronunta judecatorul in sala trebuie sa fie prezenti partea intimata (eu) partea vatamata si procurorul
  un alt aspect e ca a fosta atasat un dosar sa dat hotarare, care ulterior sa detasat cand am consultat dosarul la recurs acesta nu era atasat am aratat acest aspect judecatorului in sedinta si prin inscris, se poate detasa e legal?
  alt aspect ar fi ca in referatul judecatoriei catre ECRIS se face precizarea „nu au mai fost inregistrate dosare, iar in rezolutie apare „solicitareade a inainta dosarul penal in care a fost emisa solutia de netrimitere in judecata” si ca sa fie mai de neiteles in atetul ordonantei apare nr celui de-al 3-lea dosar
  Multam
  Dan

  • decalex.ro spune:

   Buna ziua,

   Actele atasate unui dosar aflat pe rolul instantei nu pot fi retrase din dosarul cauzei. Pentru discutii amanuntite asupra problemi va puteti programa la o consultanta.

   Cu stima
   Cristian Deca
   0724417920

   • mihaela spune:

    buna ziua ‘am castigat drepturi banesti la tribunalul gorj si la curtea de apel craiova avocatul nu s-a prezentat si ne -a venit acasa plic de la angajator sa dam banii inapoi santem 8 persoane pe dosar mai putem face ceva Mentionez ca toti salariatii in afera de noi au luat bani numai noi 8 care am fost pe dosarul ala avem de dat inapoi Va rog spuneti-ne daca mai avem ce face.

 10. mihaela spune:

  va scriu exact ce scrie pe notificare Va comunicam ca datorati societatii noastre suna de 4022leice v-a fost achitata de societatea noastra in temeiul sentintei 7318/06.12.2012 pronuntata de tribunalul gorj in dosarul 13776/95/2012.Aceasta sentinta a fost casata de curtea de apel craiova prin decizia 3081/28.03.2013. mai departe scrie sa dam banii pina pe 24.07.2015 sa dam banii inapoi [ei ne-au dat banii in 3 transe in 3 ani si acum ii vor toti odata] mai putem face ceva//?

 11. Liviu spune:

  Bună ziua.
  In urma pronuntarii divorțului, minorele au fost ,,incredintate spre crestere si educare” mamei.
  In baza acestui text, mama a obtinut pasapoarte pentru minore si a început sa facă deplasari in strainatate, fără a avea acordul meu scris.
  Exista vreo cale de atac a acestei hotărâri?

 12. popescu spune:

  buna ziua. in cazul respingerii unui recurs intr-o cauza de intoarcere executare, din cauza greselii executorului judec. care a luat incuviintare ptr. exec.solicitata de mine., dela o instanta necompetenta,.Titlul executor este viabil, AVAS imi este in continuare dator si totusi instanta a admis intoarcerea in totalitate a sumei , executorul fiind absolvit de orice vina.si socotit parte neprocesuala.Si onorariu incasat de el (pentru gresala facuta) tot eu il restitui. Am cerut revizuirea sentintei de recurs ,intrucit s-a aratat in cererea de revizuire ca se poate compensa suma ce se presupune ca o am de inapoiat,cu suma ce o are de dat mie,AVAS-ul. la care instanta nu S-a respins si a luat in calcul ,iar cererea de rvizuirea,instanta a incarat-o ca :Contestatie in anulare”,dar si aceasta a fost respinsa. Cum mai pot eu ataca aceste sentinte nedrepte,desi aceeasi gresala executorul a facut-o maimultor persoane,dar care au fost judecate just. Unde ma mai pot adresa,???Am angajat si aparator un avocat din orasul meu,dar a fost extrem de dezinteresat de probllema procesului,doar cind a fost vorba de dat baii de onorariu ,acesta a fost foarte prompt,in rest nici nu s-a prezentat la data tinerii recursului,intirziind si instanta neadmitind reluarea dosarului,iar la revizuirea care doar a scris-o nici nu sint sigura ca deasemeni a ajuns la timp. Oricum onorariul nu este justificat deoarece nu m-a aparat .Acum poate dvs. ma veti indruma in vreo directie.Va multumesc.

  • decalex.ro spune:

   Buna ziua domnule Popescu,

   Pentru un raspuns concludent in situatia dumneavoastra este necesar sa mergeti cu dosarul la o analiza la un avocat sa va spuna ce se poate face. daca sunteti din bucuresti va asteptam la o discutie.

   O zi frumoasa!
   Cristiana Deca
   0311077550

 13. popescu spune:

  Multumesc pentru raspuns. Eu sint din provincie,dar am mai aratat hotaririle unui avocat din baroul Bucuresti si acesta a concluzionat ca in procesul de recurs,cit si in cel de Revizuire a recursului(judecat de aceeasi instanta care a pronuntat hot.recursului ),judecarea s-a facut gresit,iar eu nu mai pot ataca nicaieri deoarece hotarirea data-n revizuire este Irevocabila. Cum este posibil ca sa se gresasca de catre instanta(si va spun ca cunosc mai multe persoane care s-au judecat pe aceeasi problema si toate au cistigat) si sa nu se poata indrepta gresala???Unde ma mai pot adresa in aceasta situatie. Daca doriti sa analizati si dv. pot trimite prin e-mail coiipe hotaririlor de recusr cit si cererea de revizuire facuta de o avocata din orasul meu care m-a si reprezentat in instanta.Poate dvs. aveti mai multe cunostinte pentru o rezolvare.Astept raspunds.Multumesc.

 14. tincu ionel-brancoveanu spune:

  am avut un proces litigiu de munca pt eliberarea adeverintei cu brutul realizat.am castigat in prima faza iar la apel am pierdut.sa judecat pe 60iunie.pot face revizuire?in cat timp?as mai putea castiga?decizia 19 aiccj spune clar ca brutul realizat poate fi luat in calcul la pensie.cum se poate sa pierd un asemenea proces?m ar ajuta putea ajuta avocatul poporului?

  • decalex.ro spune:

   Termenul de la revizuire difera in functie de motivul pe care este intemeiata cererea de revizuire. In ceea ce priveste admisibilitatea unei astfel de cereri nu ne putem pronunta fara sa vedem dosarul in cauza.
   Avocatul poporului nu va paote ajuta, rolul lui este legat de constitutionalitatea aspectelor legale si de cazuri concrete.

   Cu stima
   Cristiana Deca
   Legal advisor
   0742297538

 15. Ladau Elena spune:

  Buna ziua, am o intrebare daca am o hotărâre definitiva și irevocabilă pentru ca in data de 8 iunie sa primesc o suma de bani, provenind din o moștenire, iar aceștia nu au fost virati in contul comunicat, ce pot face? Îmi cer scuze pentru curajul de a va cere părerea

 16. Cornel spune:

  Daca la Curtea de Apel Sectia Contencios Admin. si Fiscal recursul nu a fost in favoarea mea si dupa revizuire care a fost respinsa DEFINITIV, mai exista alta cale de atac? Mai pot face ceva dupa revizuire?

 17. Iusan ana spune:

  Am o hotarire definitiva pt un partaj as mai putea face ceva in acest caz eu am trimis bani celui cu care m- am judecat iar instanta din chitantele banci care fac dovada trimiteri ia doar una in considerare risc sa ramin pe drumuri cu 7 copii

 18. Gherghina Gabriela spune:

  Ajutati-ma sa contest o hot definitiva care inca nu s-a redactat. Am avut doi avocati care doar mi-au cerut bani in rest nimic. Nu mai pot,nu stiu unde sa ma adresez,cine sa ma ajute sa dezleg itele justitiei. Multumesc

 19. seo spune:

  Buna ziua,

  Am o hotarare definitiva. Cum fac sa o atac. Cum atac o hotarare definitiva. Hotarare definitiva. Va rog sa ma ajutati! Am pierdut un dosar definitiv mai pot face ceva?

  • decalex.ro spune:

   Buna ziua,

   Pentru atacarea unei hotarari definitive si irevocabile avem la dispozitie mai multe cai de atac extraordinare de atac in conditi limitativ prevazute de lege. In cazul dvs trebuie sa analizam sa vedem daca va incadrati. Pentru detalii ne puteti contacta la 0742297538

   Cu stima
   Cristiana Deca

 20. vali spune:

  Buna ziua astept si eu niste răspunsuri va rog frumos urgent in legatura cu niste politisti care au facut dreptate cu pumni pentru un cumnat de al lor un abuz foarte mare cu amenintari cu pistoale la cap in curtea unei case au intrat la ora 21 pt ca lam lovit pe un cumnat de al unuia dintre acesti politisi cumnataso ma constrins undeva in fata barului sau iar eu lam lovit sa nu ma lovească el … De oarece mam simtit amenintat si constrins el este un om influent si a intervenit in curtea casei unde mam deplasat cu mai multi martori care poate dovedi abuzul politiei parchetul si judecatoria ia scos basma curata pe ei si casa poata sa mă imfunde p mine miau facut dosar pt ultraj ca las fii amenintat pe unul dintre politisti cu doua ceoburi de sticla ceia ce nu e adevărat … Procesu se judeca la judecătoria husi probabil ca voi fii condamnat cu totul ca sunt martori care spun ce au vazut acolo ca nu am amenintat pe nimeni si ca am fost bătut si eu si un frate de al meu pana nea lesinat … Daca se ajunge la curtea de apel ce sanse mi se da sa fiu achitat pt acest ultraj si lovire care am recunoscuto in potriva civilului care sea chemat cumnatul si colegii acestuia fiind politisti sa isi faca dreptate? As vrea sa vorbesc cu un avocat care vrea sa isi dea interesul pt o angajare serioasa astept nr de telefon de preferat din iasi ca acolo se va muta procesu cu apel in caz de condamnare .

  • decalex.ro spune:

   Buna ziua,

   Cel mai bine este sa discutati cu avocatul care va reprezinta in dosar. Apelul ete o cale de atac pe care o puteti uzita daca nu sunteti multumit de hotararea din fondul cauzei, dar trebuie sa aveti si motive intemeiate pt a va fi admis.

   Cu stima
   Cristiana Deca

   • Oana spune:

    Buna ziua fratele meu a avut o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila di pacate acum este la inchisoare i sa dat 7 ani de executat acesti 7 ani sunt pentru o mana rupta. Se mai poate face ceva .

    • decalex.ro spune:

     Buna ziua,

     Se poate reveni asupra sentintei in anumite conditii. Pentru a discuta situatia dumneavoastra concreta ne puteti contacta la 0757.269.874

     Cu stima
     Cristiana Deca
     Consultant juridic

 21. adi spune:

  daca recursul de la iccj a fost declarat NUL,mai exista vre-o cale de atac?astept raspuns,multumesc

 22. BUNA AS DORI SA VA ADRESEZ O INTREBARE REFERITOR LA UN PARTAJ,NORA NOASTRA A DIVORTAT DE FIUL MEU EU AM CONTRIBUIY CU SUMA DE 40 DE MII DE EURO,LA CONSTRUIREA UNUI IBOBIL SI JUDECATOAREA DE CAZ NU A TINUT CONT DE SUMA INVESTITA DE MINE EU FIND CEL PAGUBIT,MAI POT SAMI RECUPEREZ SUMA INVESTITA, SUNT IN VARSTA DE 79 DE ANI SI AM FOS T, EVACUATI DIN IMOBIL,

  • decalex.ro spune:

   Buna ziua,

   Situatia dumneavoastra este destul de complicata, va rog sa ne contactati la 0757.269.874 pentru a discuta mai pe larg.

   Cu stima

   • da e destul de complicata de oare ce eu am ramas in perdere ca judecatoarea de caz nu a dorit sami ea in considerare sum investita in acest imobil ,e drept ca un judecator sa procedeze, asa daca in prima instanta de judecata a fost echitabila sa inpartit , egal si in apel a fost cu totul al fel au misorat valoarea imobilui. si am fost evacuati de oare ce am fost dembransati dela utuilitati apa ,curent . si gaze.va multumes ca ma ascultati

    • DA E DESTUL DE COMPLICATA, DE OARE CE EU SUNT PAGUBASU. SI SA VA EXPLIC ,NORA NORA A ACHITAT BANCA INTESA, SI EA RAMAS IMOBILU, A ACITAT SUMA DE 40 DE MII DE EURO SI CASA VALORA .90 DE MII DE EURO.LA PRIMA EVALOARE. EU AM CONTRIBUI CU SUMA DE 40 DE MII DE EURO,AU MICSORAT VALOAREA IMOBILUI LA JUMATATE .SI FIUL MEU A PRIMIT O SULTA DE 25 DE MII DE EURO,SI DIN ACESTI BANI I-SA OPRIT CHELTUELI DE JUDECATA FIUL MEU FIND IN PENSIE DE BOALA DECI IN CONCLUZIE EU AM RAMAS IN PERDERE. BANCA SEA RECUPERAT SUMA.,DE SI NOI AM PLATIT RATA LA BANCA TIMP DE 3 ANI DE ZILE CA FOSTA NORA NU A VRUT SA MAI PLATEASCA BANCA.,MAI POT SA ACTIONEZ IN JUDECATA SI CAT COSTA TAXA DE TIMBRU.. NR MEU DE TEF 0735240725..SI NR DE DOSAR DE PARTAJ NR,18732\325\2016 TRIBUNALUL TIMISOARA.MULTUMESC…

     • decalex.ro spune:

      Va rugam sa ne contactati la 0757.269.874 pentru a discuta situatia prezentata, intrucat este foarte complexa si nu se paote dezbate aici.

      Cu stima
      Cristiana Deca
      Consilier juridic

 23. Turcu spune:

  Buna ziua,
  Am facut un proces in 2012 pentru autoritate parinteasca comuna.Partea cealalta a cerut in scris calculul pensiei alimentare dee la data introducerii cererii de chemare in judecata.
  Ne am judecat s a dat autoritate parinteasca.
  Insa la pensia alimentara s au cerut veniturile pe 2012 retroactiv(desi pensia s a cerut de partea adversa de la data introduceri cererii de judecata nu retroactiv).Specific ca veniturile medi pe 2012 au fost pana in luna 9 de 6000 ron si din 30 septembrie 800 ron, firma intrand in faliment.Prima sentinta a venit in 2013, vechi cod civil, recurs apel a ramas la fel, pensie 1000 ron desi din 30 septembrie aveam 900 ron.
  Am mers la curtea de apel care a casat sentinta si a trimis la rejudecare la tribunal, care a dat aceiasi sentinta ca cea casata, apoi la curte la fel.toate au durat pana in iulie 2016.
  Deci revizuire nu mai pot face a trecut o luna, problema este ca s a dat ceva ce nu s a cerut, sa dat mai mult decat s a cerut.in plus din sept 2012 pana in prezent am venituri confirmate de anaf de 800 ron net pe luna, deci de 4 ani, si pensie de 1000 ron, legea spune pana in 25 la suta, deci oricum nu am cum sa o platesc.
  Vreau sa modific in parte solutia pentru pensie, fiindca imi cere banii si nu ii am si cere puscarie

 24. Unnedreptatit spune:

  O sentinta definitiva din 2014 de 2 ani cu suspendare si 6 ani incercare redusa din 3 cu 7 data de jud Cornetul si mentinuta de CA.

  Poate constitui motiv de revizuire faptul ca pe fond desi s a cerut ca 2 persoane implicate in cauza sa se prezinte acestea nu au fost nici macar nominalizate . Dupa 2 solicitari judecatoare „a uitat ” sa i mai cheme fiind vb de lucratori Posibil DGA care zic eu nu aveau ce cauta acolo?

 25. toni spune:

  Buna ziua,
  Este vorba despre drepturi salariale neplatite la timp . La Prima instanta drepturile sunt recunoscute , in schimb
  la Curte ade apel , la 30 dosare drepturile sunt confirmate , la 2 dosare drepturile salariale nu mai sunt recunoscute in
  intregime ( sustinute de acelasi avocat ). Completul la care care au picat cele doua dosare da decizie diametral opusa
  cu toate celelalte complete de judecata . ( In toate cele 32 dosare , situatiile angajatilor sunt identice , dar au fost
  distribuite la diverse complete )

  • decalex.ro spune:

   Buna ziua,

   Veti primi un mail de la cineva de la noi de la birou. Pentru a discuta detaliile problemei dumneavoastra. Pentru nelamuriri suplimentare ne puteti contacta la 0757.269.874

   Cu stima
   Avocat Raluca Neacsu

 26. BUNA ZIUA, MA NUMESC HITULICA GHEORGHE SI DORESC UN RASPUNS EU AM CONTRIBUIT CU SUMA DE 40 DE MI DE EURO LA CONSTRUIREA UNUI IMOBIL SI NORA A DIVORTAT DE FIUL MEU PE MOTIV DE BOALA SI E IN PENSIE DE BOALA, MAI POT SAMI RECUPEREZ SUMA INVESTITA DE MINE, DACA JUDECATOAREA DE CAZ NU MEA LOAT IN CONSIDERARE SUMA INVESTITA DE MINE IN ACEST IMOBIL

 27. Maria spune:

  Am un dosar din 2012 , la care am primit o decizie de recurs irevocabila favorabila , cu casarea sentintei si trimitere la rejudecare ce s-a facut, chiar de instanta a carei sentinta a fost casata .Sentinta tot nefavorabila ,la recurs rejudecare instanta a fost gresit alcatuita (deoarece era un judecator ce mi- a judecat un alt dosar ce re referea la aceeasi proprietate )Am cerut recuzarea care s-a respins ,iar decizia este favorabila doar la un capat de cerere pe care l-am introdus abia in cererea de recurs rejudecare (abia atunci am aflat de el)Actiunea principala din 2012 fiind abandonata . Am facut contestatie in anulare-recurs care mi a fost respinsa mentinand decizia contestata.Ce solutii mai am sa atac aceste decizii? As putea face apel ??Contestatia in anulare nu a fost judecata de instanta care a dat decizia atacata si s-a derulat pe 5 luni si 4 termene .

 28. Liviu spune:

  O hotarare ramasa definitiva din 01.10.2014 contrara unei decizii a Curtii Constitutionale este folosita ca „autoritate de lucru judecat ” pentru respingere intr-un proces pronuntat tot printr-o hotarare definitiva in 2016. Ce se poate face?

 29. BUNA ZIUA VA TRIMIT NR DE DOSR REFERITO LA PARTAJUL FACUT DE TRIBUNALUL TIMISOARA DOSAR NR 18732\325\2016 IL CONSIDER UN CAZMAI SPECIEAL;VA MULTUMESC

 30. Bela spune:

  Buna ziua,
  La Tribunal sentinta a fost in favoarea mea, la Curtea de Apel in defavoarea mea. Conform Cod Procedura Civila, art.444(1), se poate cere apel/recurs in timp de 15 zile de la pronuntare. Eu am aflat doar acum dupa o luna, cand am primit prin posta Hotararea Civila. Ce se poate face?
  Va multumesc.

 31. Vasile spune:

  Buna ziua
  Va rog sa-mi spuneti daca este o stare de normalitate ceea ce relatez mai jos si daca mai poate face ceva?
  Din eroare, plicul continand apelul la hotarare Tribunalului de contestare a respingerii fara cercetarea fondului, pe baza exceptiei “puterii de lucru judecat” intr-un proces anterior a fost trimis la Curtea de Apel.
  Apelul nu numai ca nu mi-a fost returnat pentru a fi redirectionat in termenul de depunere la Tribunal dar a continuat sa produca efecte prin :
  – Intampinarea la apelul depus inaintata de Casei Judetene de Pensii si transmisa mie de Curtea de Apel printr-o Comunicarea Adresa prin care mi s-a solicitat raspuns in termen de 10 zile.
  – Raspunsul meu inregistrat la Curtea de Apel in termenul solicitat
  – Citatia Curtii de Apel pentru prezentare in calitate de apelant cu indicarea zilei , orei, salii, sectiei si completului de judecata
  – Sedinta desfasurata conform programarii
  In acea zi, dupa aproape 5 luni completul de judecata al Curtii de Apel dupa audierea mea a emis o Hotarare Publica Civila definitiva prin care a declarat nul apelul avand ca obiect contestarea deciziei de pensionare deoarece s-a incalcat art.471 din C.p.civ. apelul nefiind depus la instanta a care hotarare se solicita a fi apelata..
  Multumesc

  • decalex.ro spune:

   Buna ziua,

   Situatia dumneavoastra fiind destul de dificila, veti fi contactat de un avocat din echipa noastra. Pentru informatii suplimentare ne puteti suna la 0757.269.874.

   Cu stima
   Cristiana Deca
   Consilier juridic

 32. Vasile spune:

  Va rog repetati raspunsul transmis pe email.
  Multumesc

 33. iorga neculai spune:

  Am o hotarire irevocabila vreau sa o atac in apel am cerut reaudierea martorilor mi a fost respinsa cererea am facut recurs din doua pucte mi au fost admisa unul iar instanța respinge recursul ca nefondat Vreau sa cer anulatea hotariri si rejudecarea procesului o pot face la CSM Buc Dosar 2160/233/2010 iorga neculai galați

 34. iorga neculai spune:

  am hotarire irevocabila dosar 2160/233/2010 pot face contestatie in anukarea hotataririi si rejudecarea la CSM Buc iorga neculai galati

 35. iorga neculai spune:

  Dosarul este cu un minor decadere din drepturile parintesti

 36. Marian Racec spune:

  Am castigat si in instanta de fond cat si in apel avand ca obiect obligatia de a face – respectiv cumpararea unei locuintei de servici si a terenului aferent conform contractului de inchiriere cu societatea X avand capital majoritar de stat . Atat pe fond cat si in apel , societatea X nu a formulat aparari in ceea ce priveste terenul aferent constructiei neprezentand in instanta nicio dovada ca nu ar apartine societatii , cu toate ca solutia data de instanta de fond si atacata cu apel era data atat pentru constructie cat si teren . Acum societatea X cere instantei REVIZUIRE a sentintei date pe motiv ca respectivul teren „apartine statului care nu a fost parte in proces motiv pentru care nici nu s-a aparat ” in aceasta situatie societatea x are calitatea procesuala de a cere revizuirea ? in numele statului?

  • decalex.ro spune:

   Buna ziua,

   Veti fi contactat prin email de unul din avocatii nostri pentru a discuta despre problema dumneavoastra. Pentru a discuta telefonic ne puteti contacta la 0757.269.874

   Cu stima
   Av.Raluca Neacsu

 37. iorga neculai spune:

  Daca ma puteți ajuta va rog sa fiu contactat intrucit calitatea mea in dosar a fost aceea de intervenient primul pas oe linga dgaspc apoi aceasta a renunțat la proces ..dat fiind ca dgaspc intentase un alt proces de reintegrare la mama apoi devenind intervenient pe linga parchet Am fost pus in postura de a suporta cheltuieli aspra avocațilior pusi de mine apoi la cererea avocatei piritei pentru a se efectuoa o expertiza phihologica instanta stabileste si ma abliga sa platesc In urmaexpertizei si dupa sapte ani de proces mama este decazuta di drepurile parintesti iar eu am cerut cheltuieli de judecata si excluderea unui paragraf unde eram acuzat de pedofilie ca urmare a declarațiilor date de fostii asistenti maternali din cadrul dgaspc In apel am formulat cerere de reaudiera martorilor care mia fost respinsa ținindu se cont ca ordonanța parchetului a fost de NUP in recurs instanta fara motive nu imi da voie sa vorbesc despre acel paragraf ci doar de cheltuili care imi invoca o lege din 1865

 38. iorga neculai spune:

  in consecința imi respinge cererea ca ca nefondata

 39. iorga neculai spune:

  hotarirea am primito in 25/10 /2016 si ca vreau sa o trimit la cedo

 40. iorga neculai spune:

  va mulțumesc pentru raspunsuri

 41. gica spune:

  Am cumparat de la parintii mei, un imobil de locuit incluzand 1000 m.p. tern curti, constructii si 2000 m.p. tern agricol. In anul 2003, tatal meu a fost actionat in judecata de o peroana, care a castigat terenul agricol, ca apartinandu_i iar din curti au ramas, 560 m.p. Nu am avut la cunostinta de acest litigiu. Intreb , daca hotararea judecatoreasca este legala, tinand cont ca la data respectiva, proprietarul de drept eram eu si nu tatal meu. Ce mai pot face?! Multumesc!

 42. pandrea ioan zorin spune:

  Buna ziua in luna aprilie 2014 impreuna cu un coleg de servici am chemat in judecata angajatorul suntem angajati in functia de agenti de paza la gr scolar dr IOAN SENCHEA FAGARAS cererile de chemare in judecata au fost formulate la fel doar schimbat numele reclamantului s a cerut pentru aceeasi perioada de timp aprilie 2011 aprilie 2014 plata la sambete duminici sarbatori legale concediu suplimentar connform contractului de munca in invatamintul preuniversitar din anul 2012 si cheltuieli de judecata s a facut expertiza contabila pentru fiecare dintre noi Hotararea data de TRIBUNALUL BRASOVin dosarul 2278 2014 obliga parata la plata 540 lei diferente salariu in perioada 01 04 2011 01 10 2011 5071 lei pentru sambete duminici 392 lei pentru sarbatori legale 6074 lei cheltuieli jedecata CURTEA DE APEL BRASOV admite apelul incident formulat de mine si obliga parita la acordarea de 5 zile concediu suplimentar incepind cu luna noiembrie 2012 si la platade 1500 lei cheltuieli de judecata partiale precizez inca nu am primit sentinta de la C APEL numai ce am vazut pe portal instante Pentru colegul in dosarul 2277 2014 TRIBUNALUL BRASOV ii acorda 186 zile libere platite si 5500 cheltuieli judecata CURTEA DE APEL BRASOV II acorda colegului 164 zile libere platite si 5500 lei cheltuieli de judecata Cum este posibil practic pentru aceeasi speta soluti diferite si ce sepoate face? va multumesc

 43. Elisabeta Moldovan spune:

  In 8 decembrie 2015 instanta de recurs de la Tribunalul Alba a ,,judecat ,, cauza din dosar c. nr. 3489/176/2006 a carui obiect este fond funciar -Legea 247/2005 Prin siretlicuri -citatii eronate a intimatilor din proces si mergand pe sustinerea ca este apel desii eu am declarat corecu recurs si articolul corespunzator a amanat mereu 3 termene de judecata procesul apoi eu in calitate de mandatar a sotului meu bolnav -recurentul din proces -am fost si eu bolnava si am formulat cerere de amanare a judecarii cauzei -deci am lipsit -si consider ca trebuia in aceasta situatie sotul meu trebuia citat dar nu a fost . La acel termen de judecata a stabilit calea corecta ca fiind -recurs nu apel si a amanat judecarea cauzei pi data de 8 decembrie cand eu nu m-am prezentat pt. ca sotul meu nu a fost citat pt. acel termen de judecata si instanta a hotarat ca incheiata cercetarea judecatoreasca a recursukui si a amanat pronuntarea pe data de 15 -Decembrie -2015 .Eu in data de 14 decembrie 2015 prin telefon am aflat ca este termen de judecata in data de 15 nu de pronuntare si in data de 15 decembrie 2015 am plecat de acasa sa merg la Alba Iulia la proces (noi locuim la 12 Km de Alba iulia )In drum spre autobuz am intrat la o vecina pe care eu am avut-o in ingrijire si acesteia ii era tare rau -am gasit.o jos si am sunat la medicul de familie si am ingrijit-o si pana a plecat medicul de familie ( femeia in varsta de 84 de ani -singura fara copii si rude ) si iam cumparat medicamentele si starea ei nu sa inbunatatit a trecut timpul si nu mam putut duce la proces.A doua zi femeia pe care eu am ingrijit-o a si decedat .Eu am depus o cerere de revizuire si am dovedit cu probe scrise de faptul ca am fost in imposibilitate sa ma prezint in fata instantei si am cerut revizuirea hotararii in numele sotului mei . In faza de regularizare a cererii a decedat si sotul meu si am introdus in cauza pe fii nostrii si pe mine in calitate de mostenitori legali a lui . Din nou se procedeaza cu citarea eronata cu intentie a intimatilor din proces dar ca stiu ca nu am sa castig procesul pt. ca am citit ca trebuia sa fie citat legal sotul meu si sa nu se poate prezenta .Insa dupa 5 luni de la decesul sotului meu eu am fost in stare sa merg si sa consult dosarul si sa descoper faptul ca nu a fost citat legal la termenul din 8 decembrie cand sa judecat recursul .Va intreb in aceasta situatie prezentata ce posibilitati mai am ?

  • decalex.ro spune:

   Buna ziua

   Pentru a discuta pe larg istuatia dumneavoastra ne puteti contacta la 0757.269.874. Intrucat situatia e mult prea complexa pt a o discuta aici.

   Cu stima
   Cristiana Deca
   Consilier juridic

 44. Suitariu Costel spune:

  Buna seara.
  Am fost dat in judecata de un vecin pt 100 mp de teren . Am castigat la judecatoria din Baia de Arama.Vecinul a facut apel la tribunalul Mehedinti care i.a respins apelul ca nefondat.definitiv. MAI POATE ATACA DECIZIA DEFINITIVA?

 45. Ionel Culcescu spune:

  buna ziua!
  Am o decizie irevocabila, data intr-un proces de partaj in 2011, cu eroaree in dispozitiv in sensul ca la o parte s-au dat constructiile si la cealalta parte terenul de sub constructii, ceea ce o face imposibil de pus in aplicare, aspect consemnat si de executorul judecatoresc. Precizez ca in motivare instanta a retinut corect modul de atribuire , unde specifica nominal constructiile si specifica ” si terenul eferent acestora”. Prin cereri de indreptare, lamurire, sau respins toate pe exceptia lucrului judecat. Am constata acum ca de fapt instanta NU A OMOLOGAT expertizele tehnice.
  La un moment dat instanta de apel a corectat dispozitivul dar la recursul declarat de pirita , instanta de recurs , a admis recursul, si ne-a lasat ca mai inainte cu o dispozitie IMPOSIBIL DE EXECUTAT.
  Ar mai fi vreo cale de atac si pot invoca faptul ca expertizele nu au fost omologate ?

 46. Mihut Monica spune:

  Am avut un contract de credit cu un CAR. L/am refinantat pentru 5 ani, dar am descoperit din intamplare ca la o jumatate de an de la incheierea refinantarii, am fost data in judecata pentru recuperarea sumei. Intr/adevar din motive financiare nu am reusit sa dau ratele in aceasta perioada, urmand ca de luna aceasta sa incep sa achit. Am fost data in judecata fara sa fiu macar atentionata in scris sau verbal. E legal ce au facut si daca pot sa contest sentinta!

  • decalex.ro spune:

   Buna ziua,

   Exista mai multe cai de atac in astfel de situatii, care se aplica raportat la situatia de fapt. Pentru detalii ne puteti contacta la 0757.269.874

   Cu stima
   Cristiana Deca
   Consilier juridic

 47. Lupu Florim spune:

  Salutare
  Un proces incheiat pe data de 08.09.2014 mai poate fi atacat la cedo? am fost achitat dupa ce am executat 6 lumi de arest preventiv…Neviovat.
  Multumesc

  • decalex.ro spune:

   Buna ziua,

   Termenul pentru a putea ataca la CEDO este de 6 luni de la data la care aveti ultima hotarare. Deci in cazul dumneavoastra nu se mai paote face nimic.

   Cu stima
   Cristiana Deca
   Consilier Juridic

 48. Paula Avram spune:

  Buna ziua,
  societatea la care lucrez a fost sanctionata de catre IPJ pentru ca””in calitate de unitate prevazuta cu sisteme de alarma a refuzat sa puna la dispozitia IPJ copii dupa imagini…si pana la data sanctionarii nu a raspuns la adresa inaintata de politie””.In plangerea contraventionala am sustinut ca in adresa nu este prevazut termen limita de raspuns.Prima instanta a respins plangerea „”instanta considera ca indeplinirea obligatiei intr-un termen rezonabil era de asteptat, un interval de 2 luni fiind nejustificat de lung””.Am formulat apel, apel respins de tribunal pentru ca””cu privire la motivul de apel referitor la faptul ca adresa IPJ nu contine termenul limita pentru raspuns se constata ca acest motiv este neintemeiat, dat fiind ca nici textul sanctionator nu impune o limita in timp a obligatiei de a furniza date, informatii sau documente solicitate de catre reprezentantii autoritatilor publice competente””.
  Nu inteleg nimic.Pot sa formulez contestatie in anulare?
  Va multumesc.

 49. Manuela spune:

  Buna ziua,
  In anul 1997 socrii mei ne-au facut noua, fiului lor si mie nurorii, act de vanzare cumparare pe apartamentul in care locuiau.Dupa moartea socrului meu,soacra mea si sotul meu au fost impreuna la tribunal si au desfacut actul de vanzare cumparare.Eu nu am stiut nimic,deci nu m-am prezentat si nici nu mi-am dat acordul.De-abia dupa moartea soacrei mi-am dat seama de adevar.Intrebarea este ,daca actul a fost desfacut acum 17 ani fara semnatura mea se mai poate face ceva acum,avand in vedere ilegalitatea comisa de instanta de atunci?Mai am vreo sansa? Multumesc!

  • decalex.ro spune:

   Buna ziua,

   Actul de vanzare cumparare nu se poate revoca de catre o singura parte. Aveti cai sa contestati. Ne puteti contacta la 0757.269.874 sa discutam.

   Numai bine
   Cristian Deca
   Consilier juridic

 50. Cristina G. spune:

  Buna ziua,
  Am si eu mare nevoie de un sfat sa stiu daca am nevoie de un avocat sau nu…
  Am inchis un credit catre Banca Romaneasca anul trecut, iar zilele trecute m-am trezit cu o hotarare judecatoreasca (Kruk). Trimisa angajatorului meu, in care se cere o poprire de salariu pentru a achita 8200 de lei. Am mers la banca mi-au spus ca totul este inchis si pe zero si ca nu mai figurez in baza lor de date cu ceva anume. Am toate chitantele si actele necesare pt a dovedi ca am achitat si inchis creditul.

  Ma puteti sfatui cum pot contesta aceasta hotarare, ba chiar vreau sa le cer si daune…

  Multumesc anticipat,

  Cristina.

 51. Tita M. spune:

  Buna ziua. Am rugamintea sa-mi raspundeti daca se poate , la intrebarile pe care vi le adresez. Sindicatul a dat in judecata societatea la care am lucrat pt. neacordarea drepturilor prevazute in CCM si a castigat pe fond. Tot pe fond a executat silit societatea, in baza Art. 666 declarat neconstitutional de CCR in data de 17 Dec. 2015, aparut in M.OF. 84/4 FEB. 2016. Incheierea Titlului Executoriu pt. executarea silita s-a facut pe data de 11 Martie 2016 la o luna si o saptamana dupa aparitia Art. 666 in M. of. declarat NECONSTITUTIONAL . Societatea a facut recurs si a castigat. Am avut proces pe fond un singur termen, dupa care s-a dat hotararea , ca intoarcerea executare sa se faca in totalitate de catre mine creditorul. Am facut apel , in urma caruia s-a dat solutia ca ne fondat. Intrebare. Ce ma sfatuiti sa fac? Ce cale de atac sa urmez ? Vreau sa uzez de toate caiile posibile din Romania, inclusiv la Curtea Constitutionala a Romaniei care a declarat ca acest art. 666 este neconstitutional. Sper sa nu mai fie nevoie sa merg si la Codo sau Curtea Europeana. In speranta ca imi ve-ti raspunde cu celeritate , va multumesc anticipat.

 52. Tita M. spune:

  Am omis sa intreb daca pana la urmatoarea cale de atac pot fi legal executat silit ( daca inca se mai judeca dosarul la Curtea de Apel )de catre societatea la care am lucrat dat fiind faptul ca sunt si pensionat la limita de varsta. Va multumesc.

 53. Tita M. spune:

  La recurs imi trebuie avocat obligatoriu sau pot pune si eu concluzii?

 54. Silviu B spune:

  Buna ziua,
  Am o hotarare definitiva pronuntata de Curtea de Apel ptr. taxe speciale retinute in mod abuziv de catre o Primarie prin care a incalcat art. 282(3) din Legea nr571/2003 cu valabilitate pana la 31.12.2015 si art. 30(6)!din Legea nr. 273/2006.
  Curtea de Apel a respins recursul ca nefondat.
  Eu nu am beneficiat de serviciul public de interes local si am fost vatamat intr-un drept recunoscut de lege.
  In mediul rural detin o mostenire la care nu locuieste nimeni, domiciliul meu este in alta localitate.
  Hotararile de Consilu Local au fost atacate la instanta de contencios administrativ, cerere respinsa si Curtea de Apel a respins recursul ca nefondat.
  Prima instanta a inunucat hotararile cu un alt dosar care avea alt obiect.
  Rog sa-mi comunicati daca mai pot efectua vre-o cale extraordinara in Romania si daca la CEDO pot depune astfel de plangeri pentru taxe speciale pentru hotarari ilegale emise de catre Consiliile Locale?
  Multumesc anticipat!
  Cu stima,
  Silviu

 55. ionita viorica spune:

  Buna ziua! Am fost data an judecata proces civil revendicare teren eu am castigat pe fond dar am pierdut la apel se mai poate fce ceva pronuntarea sa dat pe 10-03-2017 pe manitor anca nu am primit hotararea .va rog se ne ajutati ne cere si teren si 10000.cheltuieli de judecata va multumesc nr dosar 74981/301/2014

 56. Clementa German spune:

  Buna Ziua,
  Mama mea SOACRA a făcut un contract de întreținere cu o nepoata. Aceasta s-a purtată frumoas pana a pus mâna pe tot ce avea dupa care a părăsit-o. Mama a dat-o in judecată si a pierdut cu toate ca a avut enorme dovezi si martori in acest sens. Mama a mers la curtea de apel. Înainte de prima înfățișare mama a decedata. Soțul a continuat cu apelul si a adus din nou dovezi extraordinare in acest sens mai ales ca pe ultimii 5 ani numai noi ne-am ocupat de mama iar nepoata nu a mai contribuit cu nimic. Nici nu a știut ca a decedata iar in contract trebuia sa se ocupe si de înmormântare. In ciuda tuturor dovezilor apelul a fost respins. POAT SOȚUL sa-i dea in judecată de data aceasta el fiind reclamant si nu mama lui?
  Va mulțumesc.

  • Avocat online spune:

   Buna ziua,

   In anumite situatii este posibilca sotuls a intervina in procesul in locul mamei lui. Pentru a discuta mai pe larg despre situatia dumneavoastra ne puteti contacta la 0757.269.874

   Cu stima
   Cristiana Deca
   Consilier juridic

 57. Patrascu spune:

  Am o hotare definitiva .din 28.03.in legatura cu un onorariu de avocat ..la o suma de despagubiri care nu este definitiva..Sentinta cu despagubirea a fost atacata de societatea de asigurari . Se mai poate face recurs?

 58. dumitrescu anton spune:

  am si eu dosarul 38361/3/2016 la tribunalul bucuresti.doresc sa fac apel.gasesc sprijin pe aici?multumesc.tony dumitrescu 0761624981

 59. NICOLETA TOADER spune:

  Buna ziua,

  am castigat o contestatie la executare de 2 ori la aceeasi judecatorie si la recurs, datorita interventiilor unui presedinte de instanta mi s-a respins contestatia, admitandu-i recursul celui in cauza. Hotararea este irevocabila, din data de 19.04.2017. Pot cere revizuirea?

  Multumesc!

 60. Vio spune:

  buna ziua! im masura in care imi permiteti , pot sa va trimit decizia civila pe e-mail data de o instanta de apel ptr o parere…..daca este indicata o contestatie in anulare sau o revizuire? nu sunt din Bucuresti

 61. florea gheorghe spune:

  buna ziua am o intrebare find persoana cu handicap accentuat definitiv locuind intro locuinta
  sociala am fost dat in judecata pt chirie pe 3 luni chiria find de 30 roni am fost dat in
  judecata pt 3 luni de neplata dar problema grava a fost ca dupa calcu meu nau fost 3
  luni ei mau dat in judecata dupa achitarea sumei probabil nu leau aparut in sistem
  si sunt multe minciuni si falsurii in acte am facut o multime de plingeri peste tot si nam rezolvat nimica
  dupa cite stiam persoanele cu handicap sunt scutite de la plata chiriei am depus si acte si tot degeaba
  problema e ca mia promis ca ma da afara este chestie de razbunare ce pot face daca detin acte
  care dovedesc contrariul ca minte am fost dat in judecata in 2009 si sa gatat in 2015 cu executarea silita problema este ca
  avocatul nu sia facut datoria asta e clar

 62. Gabriela spune:

  Va rog sa ma ajutati cu o problema: O contestatie la executare a fost respinsa la fond si in apel. Dupa pronuntarea hotararii am descoperit inscrisuri noi retinute de partea adversa insa am formulat cererea de revizuire la hotararea din apel iar revizuirea a fost respinsa. Se mai poate face ceva? Este posibila o contestatie in anulare?

  • Avocat online spune:

   Buna ziua,

   Atat contestia in anulare cat si revizuirea sunt cai extraordinare de atac si nu pot fi introduse decat daca sunt indeplinite toate conditiile cerute de lege. Va recomandam sa ne contactati pentru a discuta problema dumneavoastra la 0768.055.289.

   Cu stima
   Cristian Deca
   Mediator

 63. dragomir melania spune:

  Va rog sa ma ajutati cu o problema destul de urgenta am o hotarare in apel definitiva pentru contestatie la executare silita pentru cheltuieli de judecata si punere in posesie a unui drept de servitute. Mentionez faptul ca la fond am avut castig de cauza iar la apel sa intors totul in defavoarea mea deoarece eu nu am fost de acord cu calea solicitata de reclamante pentru ca i-mi imparte terenul in doua parti , dar am propus o alta cale care prin putine amenajari era o cale directa dar a fost refuzata. Propietatea am obtinuto in urma masei succesorale si a iesirii din indiviziune. Anterior a fost calea de acces a bunicilor pe propietate dar erau singuri acu,m propietatea era impartita in patru din care pe trei trecea calea solicitata. La fond presedintele a fost la fata locului. Sa solicitat o expertiza de catre reclamante care au cuprins in expertiza tehnica situatie existenta in 2001 cauza fiind deschisa in 2013. In expertiza a fost introdusa cu parcela si mama mea care decedase in 2005 dupa care aveam masa succesorala si dintre propietari eu am si carte funciara care nu a fost identificata in expertiza corect decat se solicita intabularea in CF. Pe langa acest fapt loc infundat s-a produs de catre reclamanta prin cedarea parte de propietate a sa din aceasta locatie si noi am cedat partea noastra din alta locatie ca suprafete de teren , Casa cu 250 mp nu facea obiectul iesirii din indiviziune si cu toate acestea la apel ( reclamantele fiind printre angajatii institutiei) s-a intor totul in defavoarea mea cu toate ca am susutinut ca nu este corecta expertiza topode specialitate sa dat castig de cauza hotararea avand la baza acea experiza care prevede calea de acces prin puncte fara delimitari lungime latime suprafata sinici posibilitatea de a stabili inceputul si sfarsitul fiecarui propietar Binenteles ca intre propietari era cuprinsa si o persoana care deja cedase terenul nu mai detinea nimic am demonstrat cu hotarare judecatoreasca si cu toate acestea s-a acceptat chiar si un acord scris de acea persoanain dosar. am fost executata silit atat pentru cheltuieli de judecata cat si punere in posesie pe baza aceleasi expertize. am adus argumente ca nu se poate pune in executare silita ne avand detalii dar abuziv am fost pusa in posesie de catre executor folosind datele drumului propus anterior si fara sa mentioneze ca datele respective corespund terenului meu sau pe intreaga cale de acces. Cerand anularea executarii silite nu am adus contestatie procesului verbal intocmit de expert in cele 10 zile am facut completari la prima sedinta . Am fost supusa cheltuielilor maximale de executare la 3500 lei 3617 lei a fost numai onorariu de executor care la fond a fost redus la 100 singura cauza acordata mie, in schimb PV a fost lovit de tardivitate, cheltuielile de judecata nu sunt justificate in schimb ale paratelor da , expertza este bine intocmita chiar daca nu prevede decat un desen la scara fara coordonate topo si relevee mai am doua zile si nu stiu daca la aceasta decizie civila mai am dreptul de a solicita clarificari fiind definitiva . In expertiza sa specificat ca pe terenul meu se ocupa 100 mp terenul prevazut fara partea succesorala dupa mama, iar executorul a mentionat o latime de 3,5 m cu 97,76m suprafata pichetata cu tarusi dar instanta nu face referire la nici o suprafata care as fi obligata sa o cedez deci nu stiu ce obligatii am iar expertiza nu se poate transpune interen iar la cartea funciara pentru ca nu sa- putut folosi expertiza sa facut notificare cu drept de servitute si atat fara sa mentioneze unde pe toata suprafata de 5000 mp si acolo nu s-a aplicat legea cadastrala iar prin solicitare de revizuire s-a facut trimitere si referire la artcole din cod civil care da dreptul de notificare dar consider ca nu atunci cad deja ai castigat un drept real servitute pe calea veche de accest pri pinctele 12345……..
  as dorii sa se aduca lamuriri concrete asupra expertizei din punct de vedere tehnic si a suprafetei exacte care sunt obligata sa o cedez in favoarealor Stiu ca am gresit ca nu am facut o contraexpertiza topografica dar am asteptat ca instanta sa refuze acea expertiza mai ales ca nu se mai accepta fara viza OCPI dar fiind in contradictoriu cu angajate in institutie totul s-a intors impotriva mea chiar si dreptul la propietate mi s-a incalcat iar articolele de lege privind servitute nu au existat in acest caz. mai va retin prin intrebarea fiind dat drept de servitute prin sentinta judecatoreasca in care nu sau acceptat despagubiri ne fiind facuta o cerere separata doar prin sustinerea cauzei si au fost evitate de discutat mai pot solicita despagubiri.
  va multumesc daca sunteti draguti sa-mi raspundeti ar fi minunat
  O seara placuta

 64. Laurentiu spune:

  Buna ziua,

  Am nevoie de o informatie de la dvs.
  Am avut un caz in instanta in care am primit un raspuns negativ, si anume:

  Am depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta , in urma cercetarilor mi-a fost respinsa plangerea de catre procuror , am facut recurs la prim-procuror de la care am primit acelasi raspuns respectiv respingere. In urma acestor raspunsuri am facut recurs la Judecatoria Constanta , mi-a fost inregistrat recursul, iar dupa cercetari mi-a fost respins recursul ca fiind tardiv , pentru nerespectarea termenului de 20 zile pentru depunerea recursului. Eu am toate documentele care atesta faptul ca documentele au fost depuse la termen. Dupa primirea motivarii am depus la Judecatoria Constanta o cerere pentru revizuirea hotararii, la care raspunsul primit a fost tot unul negativ, respingandu-mi cererea ca fiind una inadmisibila . Urmeaza sa primesc si motivatia acestui judecator prin care mi-a fost respinsa cererea.
  Intrebarea mea este .. mai pot face contestatie undeva pentru a imi fi redeschis dosarul pentru cercetari ? sau trebuie sa ma indrept catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului ?

  Multumesc

 65. Mano spune:

  Va rog frumos: am avut proces civil cu un teren grevat in totalitate de servitute (in apropierea unei statii de gaz) , pierdut la ICCJ- recurs- irevocabil.
  Nu am primit inca motivarea.
  Ce cale de atac mai pot urma, va rog,: CONTESTATIE IN ANULARE/REVIZUIRE/CASARE

  Cu multumiri si respect, Mano

 66. Victoria N spune:

  La Tribunal sentinta a fost in favoarea mea, la Curtea de Apel in defavoarea mea, pronuntata in data de 29.05.2017. Pana la aceasta data, din cauza vacantei de vara nu s-a redactat decizia. Cum pot sa o atac ? Trebuie sa urmaresc in Arhiva cand se redacteaza si dupa aceea sa vad pe ce cale pot cere anularea /revizuirea ei ? Cum sa procedez ca sa ma incadrez in termene ? Va multumesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *