Consultanta

După o îndelungată experienţă în domeniu, Decalex prin consilieri și avocații sai a încercat şi reuşit să se integreze pe deplin în piaţa juridică din România, oferind clienţilor săi servicii profesionale de consultanta juridica prompte şi eficiente in urmatoarele domenii principale de activitate:

 

 • Dreptul comercial
 • Dreptul civil
 • Dreptul arbitrajului intern şi internaţional
 • Dreptul administrativ
 • Dreptul asigurărilor
 • Dreptul concurenţei
 • Drept  bancar
 • Dreptul familiei
 • Dreptul fiscal şi financiar
 • Dreptul internaţional privat şi public
 • Dreptul muncii
 • Dreptul penal
 • Drept European
 • Dreptul proprietăţii intelectuale
 • Dreptul succesoral
 • Dreptul transporturilor
 • Dreptul vamal
 • Dreptul omului


Vă putem oferi o gamă largă de servicii din următoarele domenii de competenţă:

 •  consiliere juridică  în toate ramurile dreptului român și european
 • înfiinţări societăţi comerciale şi modificarea actelor constitutive
 • asistare în negocieri contracte, editarea acestora
 •  înfiintari de asociații și  fundații
 •   înmatricularea de societăţi comerciale
 •   redactarea de acte constitutive şi adiţionale
 •  redactarea de hotărâri ale adunărilor generale
 •  reprezentarea asociaţilor la adunări generale
 •   înregistrarea de reprezentanţe
 •   dizolvarea şi lichidarea de societăţi
 •   cesiuni şi alte operaţiuni societare
 •   recuperare taxa poluare
 •   listarea şi delistarea de pe piaţa de capital
 •   fuziuni
 •   consultanţă juridică în domeniul societăţilor comerciale
 •   verificări ale titlurilor de proprietate
 •   consultanţă în domeniul dobândirii şi înstrăinării de immobile
 •   contracte de vânzare cumpărare şi închiriere
 •   diverse contracte cu privire la immobile
 •   redactarea diferitelor tipuri de contracte
 •   consultaţii cu privire la încheierea şi conţinutul contractelor
 •   asistenţă în negocierea şi încheierea de contracte

 

www.decalex.ro