Noutati fiscale. Avocat fiscal. Consultanta drept fiscal

Contract de outsorcing. Avantaje fiscale
20 iulie, 2015
mediere penal. Decalex
Medierea si infractiunea de talharie
25 mai, 2016
Fotolia_57325018_Subscription_Monthly_XL

Legea 117/2015 aduce urmatoarele noutati in domeniul fiscal:

Noua reglementare defineste care sunt obligatii fiscale pe care legiuitorul le considera restante:

a)obligatii fiscale pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata;

b)diferentele de obligatii fiscale principale si accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata

De asemenea ne sunt prezentate si obligatiile fiscale pe care legiuitorul nu le considera restante. Enumerarea facuta este cu titlu limitativ si nu poate fi extinsa la alte categorii de creante:

a)obligatiile fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut in actul de acordare a inlesnirii;

b)obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale a caror executare este suspendata

c)obligatiile fiscale cu termene de plata viitoare stabilite in planul de reorganizare judiciara aprobat in conditiile legii.

De asemenea nu se considera ca un contribuabil inregistreaza obligatii fiscale restante in situatia in care suma obligatiilor fiscale inscrise in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit. Atentie insa aceste aspecte trebuie sa fie mentionate in certificatul de atestare fiscala pentru a opera.

Noutati avem si in ceea ce priveste institutia compensarii:

Astfel pentru debitorii care se afla sub incidenta legislatiei privind insolventa si care depun un decont cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare dupa data deschiderii procedurii insolventei, suma aprobata la rambursare se compenseaza cu obligatiile fiscale nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei.

Daca persoana juridica are de colectat TVA pentru perioada fiscala anterioara datei deschiderii procedurii insolventei acesta nu va fi preluat in decontul de TVA aferent perioadei fiscale in care s-a deschis procedura. Debitorul este obligat sa solicite rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare.

Legea 117 introduce un nou instrument de garantie si anume scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit sau polita de asigurare de garantie emisa de o societate de asigurare.

In cazul in care scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie este emisa de o institutie financiara din afara României, aceasta trebuie sa fie confirmata si acceptata de o institutie de credit sau de asigurare din România;

Pentru scrisoarea de garantie emisa de o institutie de credit sau polita de asigurare de garantie emisa de o societate de asigurare, organul fiscal dispune institutiei de credit emitente care a confirmat si acceptat scrisoarea de garantie, virarea sumei de bani in conturile de venituri bugetare corespunzatoare.

 

In cazul in care debitorul are de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati publice, executarea silita se continua prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior comunicarii somatiei, se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau institutia publica respectiva prin care se certifica ca sumele sunt certe, lichide si exigibile. Aceste prevederi nu se aplica sumelor disputate intr-un litigu, acestea nefiind considerate exigibile.

Procedura de suspendare a executarii silite in cazul depunerii unei scrisori de garantie/polite de asigurare de garantie

In cazul contestatiilor formulate impotriva devciziilor de impunere executarea silita se suspenda sau nu incepe pentru obligatiile fiscale contestate daca debitorul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garantie/polita de asigurare de garantie la nivelul obligatiilor fiscale contestate si neachitate la data depunerii garantiei. Valabilitatea scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie trebuie sa fie de minimum 5 luni de la data emiterii.

In situatia in care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garantie actiunea in instanta este respinsa, organul fiscal executa garantia in ultima zi de valabilitate a acesteia .

Cand ramane fara obiect scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie ?

  1. a) cand contestatia a fost admisa, in totalitate
  2. b) cand actul administrativ fiscal contestat a fost desfiintat, in totalitate, de catre organul de solutionare a contestatiei;

c)cand actiunea in contencios administrativ a fost admisa in totalitate;

d)cand instanta judecatoreasca admite, prin hotarâre executorie, cererea contribuabilului de suspendare a executarii

e)daca pe perioada solutionarii contestatiei, in procedura administrativa sau in procedura de contencios administrativ, debitorul achita in totalitate obligatiile fiscale contestate.

 

O alta noutate importanta vizeaza renuntarea la stampila. Astfel persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri sau orice alte documente depuse la institutiile sau autoritatile publice. Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe documente sau orice alte inscrisuri emise in relatia dintre acestea.

 

Informatiile prezentate nu constituie consultata. Pentru o opinie avizata in domeniul dreptului fiscal ne puteti contacta prin intermediul formularului de contact.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *