Autorizatia de explorare in vederea stocarii geologice a dioxidului de carbon

Reglementarea statutului de investitor individual-business angel
4 mai, 2015

Va prezentam pasii ce trebuie urmati pentru obtinerea autorizatiei de expoatare in vederea stocarii geologice a dioxidului de carbon.

 

A.N.R.M. Intocmeste proiectul autorizatiei de explorare, dupa continutul-cadru din anexa nr. 4, prin care se autorizeaza explorarea si se precizeaza conditiile in care aceasta se poate desfasura, in termen de 60 zile de la data semnarii procesului-verbal de negociere.

Proiectul autorizatiei de explorare se pune la dispozitia publicului pe pagina de internet a A.N.R.M., pentru o perioada de 30 de zile, in vederea consultarii publice.

Propunerile si sugestiile cetatenilor si asociatiilor legal constituite, cu privire la proiectul autorizatiei de explorare, pot fi adresate in scris atat prin posta, cat si prin fax sau e-mail, utilizand datele de contact mentionate pe pagina de internet a A.N.R.M., cel tarziu pana in ultima zi a perioadei de consultare publica.

In perioada de consultare publica, propunerile si sugestiile formulate vor fi inscrise intr-un registru, mentionandu-se data primirii, persoana care a facut propunerea si datele de contact de la care s-a primit propunerea, numai dupa validarea acestora de catre persoana desemnata.

Persoana desemnata sa valideze propunerile si sugestiile este salariatul A.N.R.M. numit de catre conducatorul structurii de specialitate, care gestioneaza si asigura selectarea si inscrierea in registrul de propuneri a propunerilor si sugestiilor formulate de catre cetatenii si asociatiile legal constituite.

Nu vor fi validate propunerile si sugestiile care nu sunt in legatura directa cu continutul proiectului de autorizatie de explorare, care nu sunt formulate adecvat. Validarea sau invalidarea propunerilor si sugestiilor formulate cu privire la proiectul de autorizatie de explorare se va transmite, motivat, inclusiv catre initiator.

Propunerile validate si inscrise in registrul de propuneri vor fi discutate si analizate in cadrul structurii de specialitate, competenta pentru emiterea autorizatiei de explorare, in vederea includerii sau nu a acestora in proiectul de autorizatie de explorare, in termen de 15 zile de la data incheierii perioadei de consultare publica.

Proiectul de autorizatie de explorare, astfel modificat, va fi publicat pe pagina de internet a A.N.R.M., cu mentiunea „Forma finala”.

Autorizatia de explorare se emite, sub semnatura presedintelui A.N.R.M. si se inregistreaza in Registrul privind autorizatiile de explorare emise.

Ofertantul castigator este invitat la sediul A.N.R.M in vederea inmanarii autorizatiei de explorare.

Autorizatia de explorare intra in vigoare la data publicarii deciziei presedintelui A.N.R.M. de aprobare a acesteia, in Monitorul Oficial.

Valabilitatea autorizatiei de explorare nu poate depasi perioada necesara realizarii explorarii pentru care A.N.R.M. a avizat programul de lucrari propus de ofertantul castigator.

In situatia in care explorarea realizata conform autorizatiei de explorare nu este suficienta pentru evaluarea capacitatii formatiunilor geologice din perimetru de a fi utilizate ca sit de stocare si pentru caracterizarea acestuia, titularul autorizatiei de explorare poate solicita prelungirea valabilitatii acesteia, printr-o notificare transmisa A.N.R.M., cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea valabilitatii sale, insotita de un memoriu justificativ si de un program de lucrari suplimentare.

Valabilitatea autorizatiei de explorare se poate prelungi cu maximum 2 ani, in conditiile aprobate.

 

Echipa Decalex va ofera consultanta in intocmirea dosarului pentru obtinerea autorizatiei de exploatare. Pentru detalii ne puteti contacta AICI.

 

Cristiana Deca

Consilier juridic

0742297538

cristiana.florea@decalex.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *