AVOCAT CIVIL. PROPRIETATEA PERIODICA

AVOCAT DIVORT. CUSTODIA DUPA DIVORT
13 noiembrie, 2013
SUSPENDAREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE
14 noiembrie, 2013

– institutie nou introdusa prin Codul Civil (articolele 687-692);

– reprezinta o modalitate a dreptului de proprietate in cadrul careia fiecare titular exercita in nume propriu şi in interes personal prerogativele dreptului sau de proprietate pe perioade determinate, care se repeat succesiv şi perpetuu, la intervale regulate, presupunând cel putin doi titulari, persoane fizice sau juridice;

! Proprietatea periodica nu se confunda cu proprietatea comuna, in cadrul proprietatii periodice fiecare titular exercita singur dreptul de proprietate, existând mai multi proprietari asupra aceluiaşi bun şi nu mai multi coproprietari ai aceluiaşi bun. Exemplele se regasesc in special in privinta imobilelor cu destinatia de „case de vacanta”, insa atât imobilele, cât şi bunurile mobile pot fi obiect al dreptului de proprietate periodica.

Temeiul proprietatii periodice

– proprietatea periodica apare in temeiul unui act juridic (conventie, testament), fiind aplicabile

dispozitiile in materie de carte funciara.

Caracteristicile proprietatii periodice

– obiectul dreptului de proprietate periodica ramâne nefractinat in materialitatea sa, nu se imparte pe cote– parti, ci pe tranşe de timp in care fiecare titular işi exercita prerogativele dreptului sau;

– in privinta intervalului de timp ce ii revine, fiecare coproprietar poate incheia, in conditiile legii, acte precum inchirierea, vânzarea, ipotecarea şi alte asemenea;

– actele de administrare sau de dispozitie privind cota-parte din dreptul de proprietate aferenta unui alt interval de timp sunt inopozabile titularului cotei-parti respective;

– in raporturile cu tertii cocontractanti de buna-credinta, actele de administrare sau de dispozitie

mentionate sunt lovite de nulitate relativa;

– fiecare coproprietar are obligatia de a face acte de conservare, in aşa fel incât sa nu impiedice sau sa ingreuneze exercitarea drepturilor celorlalti coproprietari;

– in functie de reparatiile facute, fiecare coproprietar este obligat sa contribuie la cheltuieli, in raport de cota-parte detinuta;

– in ceea ce priveşte actele prin care se consuma in tot sau in parte substanta bunului, toti coproprietarii trebuie sa-şi exprime acordul;

Excluderea unui proprietar

Daca unul dintre coproprietari nu respecta obligatiile prevazute şi tulbura in mod grav exercitarea proprietatii periodice, acesta va putea fi exclus, prin hotarâre judecatoreasca, la cererea coproprietarului vatamat. Excluderea va putea fi dispusa doar daca unul dintre coproprietari sau un tert unul dintre coproprietari cumpara cota-parte a celui exclus.

Incetarea proprietatii periodice

Incetarea proprietatii periodice are loc in momentul radierii din cartea funciara in temeiul dobândirii de catre o singura persoana a tuturor cotelor-parti din dreptul de proprietate periodica, precum şi in alte cazuri prevazute de lege.

 

 

www.decalex.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *