RIL admis. Verificarea conditiilor de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei in cazul unor modificari legislative aparute intre data introducerii cererii si data solutionarii acesteia de judecatorul sindic

Avocat. Contestarea actelor administrative fiscale. Care este procedura?
21 mai, 2013
Avocat. Introducerea altor persoane in procedura de solutionare a contestatiilor
22 mai, 2013

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 280 din 17 mai 2013, a fost publicata Decizia ICCJ nr. 5 din 15 aprilie 2013 (Decizia 5/2013) privind examinarea recursului  in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) si (5) si art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, raportat la dispozitiile art. 725 alin. 1 si 4 din Codul de procedura civila si art. 6 alin. (1) din noul Cod civil cu privire la efectele modificarii pe cale legislativa a valorii-prag prevazute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 intre data introducerii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolventei si data pronuntarii hotararii judecatorului-sindic.

1. Obiectul recursului in interesul legii

Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a aratat ca, in practica instantelor de judecata, nu exista un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) si  (5) si art. 149 din Legea nr. 85/2006 raportat la dispozitiile art. 725 alin. 1 si 4 din Codul de procedura civila si art. 6 alin. (1) din noul Cod civil cu privire la efectele modificarii pe cale legislativa a valorii-prag prevazute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 intre data introducerii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolventei si data pronuntarii hotararii judecatorului-sindic.

2. Optica jurisprudentiala

In urma verificarii jurisprudentei la nivelul intregii tari s-a constatat ca nu exista practica unitara in ceea ce priveste interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) si (5) si art. 149 din Legea nr. 85/2006 raportat la dispozitiile art. 725 alin. 1 si 4 din Codul de procedura civila si art. 6 alin. (1) din noul Cod civil cu privire la efectele modificarii pe cale legislativa a valorii-prag prevazute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 intre data introducerii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolventei si data pronuntarii hotararii judecatorului sindic .

a) Intr-o prima orientare jurisprudentiala, unele instante au retinut ca verificarea conditiilor de admisibilitate a cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolventei referitoare la conditia valorii-prag se realizeaza prin raportare la forma prevazuta de dispozitiile art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 la data introducerii cererii.

In acest sens, s-a aratat ca, potrivit art. 725 alin. 4 din Codul de procedura civila care completeaza Legea nr. 85/2006, in virtutea art. 149 din acest act normativ, actul de procedura indeplinit inainte de intrarea in vigoare a legii noi ramane supus legii vechi.

S-a sustinut si ca cerinta legala privind valoarea-prag a creantei apartine dreptului substantial, iar nu celui procesual, or, numai dispozitiile procesuale sunt de imediata aplicare.

Majorarea legala, dupa momentul introducerii cererii creditorului, a valorii-prag nu are relevanta in analiza conditiilor prevazute de lege pentru deschiderea procedurii insolventei, intrucat s-ar incalca principiul neretroactivitatii legii, iar o interpretare contrara ar echivala cu o prejudiciere a creditorului care, fiind diligent, a solicitat deschiderea procedurii, conformandu-se dispozitiilor procedurale in vigoare la data formularii cererii, fara a-i fi imputabila schimbarea conditiilor legale de admisibilitate pe parcursul solutionarii cererii.

Instantele care au adoptat aceasta orientare jurisprudentiala au considerat ca aceasta solutie rezulta implicit si din prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 care prevad modalitatea de verificare a cuantumului minim al creantei in situatia in care sunt inregistrate si alte cereri impotriva aceluiasi debitor, in acest caz indeplinirea conditiilor prevazute de alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creantelor urmand a se verifica prin raportare la valoarea insumata a creantelor tuturor creditorilor care au formulat cereri cu respectarea valorii-prag prevazute de lege.

b) Intr-o a doua orientare jurisprudentiala s-a considerat ca, in aceasta materie, indeplinirea cerintelor legale referitoare la deschiderea procedurii insolventei la cererea creditorilor trebuie verificata in raport cu norma referitoare la valoarea-prag in vigoare la data pronuntarii hotararii judecatorului-sindic.

S-a aratat ca, potrivit dispozitiilor art. 33 alin. (4) si (5) din Legea nr. 85/2006, analiza starii de insolventa a debitorului si, implicit, a indeplinirii conditiilor cumulative prevazute de art. 3 pct. 1 lit. a), art. 3 pct. 6 si 12 din lege se realizeaza la momentul la care judecatorul sindic se pronunta asupra cererii creditorului.

In acest sens, s-a aratat ca Legea nr. 85/2006 este o lege de procedura, astfel cum rezulta din chiar titlul sau, iar, potrivit dispozitiilor art. 725 alin. 1 din Codul de procedura civila, cu care legea insolventei se completeaza in virtutea art. 149, dispozitiile noii legi de procedura se aplica din momentul intrarii sale in vigoare si proceselor in curs de judecata incepute sub legea veche.

In caz contrar, pentru situatii tranzitorii de genul celor analizate, s-ar genera un tratament juridic diferentiat intre creditorii care au formulat cereri pentru deschiderea procedurii insolventei inainte de majorarea valorii-prag si cei care au formulat astfel de cereri dupa modificarea pe cale legislativa a acestei valori.

3. Opinia procurorului general al PICCJ

Procurorul general a apreciat ca normei de modificare a valorii-prag in sensul majorarii cuantumului creantei, intervenita pe parcursul solutionarii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolventei, nu i se poate da o aplicare retroactiva in privinta cererilor formulate anterior intrarii sale in vigoare.

4. Optiunea Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Inalta Curte a considerat ca se impune admiterea recursului, pronuntand urmatoarea solutie:

“Admite recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta:               

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) si (5) si art. 149 din Legea nr. 85/2006 raportat la art. 725 alin. 1 si 4 din Codul de procedura civila cu referire la efectele modificarii pe cale legislativa a valorii-prag prevazute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006, stabileste ca judecatorul-sindic va analiza indeplinirea conditiei referitoare la existenta creantei in cuantumul prevazut de lege prin raportare la momentul introducerii cererii de deschidere a procedurii.”

sursa:juridice.ro

 

www.decalex.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *