Contestarea deciziilor medicale. Pasi ce trebuie urmati

Noutati insolventa. Modificari legea insolventei
14 mai, 2014
CONTESTAREA DECIZIILOR DE CONCEDIERE
14 mai, 2014

Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca pot solicita   cabinetelor de expertiza medicala evaluarea capacitatii de munca in vederea stabilirii gradului de invaliditate.

Medicul expert al asigurarilor sociale emite  deciziile medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate.

Deciziile medicale emise se comunica dupa cum urmeaza:

–        Prin prezentarea persoanei la sediul cabinetului de expertiza medicala emitent si primirea deciziei medicale de catre aceasta sub semnatura, data comunicarii fiind data ridicarii  sub semnatura a deciziei

–        Prin posta, la domiciliul persoanei, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data comunicarii fiind data primirii sub semnatura a  documentului

In conformitate cu  actuala jurisdictie a asigurarilor sociale, deciziile medicale pot fi contestate in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii.

Contestatiile se depun la cabinetele medicale a capacitatii de munca emitente,  care au obligatia inregistrarii acestora intr-un registru special de evidenta. Cabinetul medical de expertiza a capacitatii de munca emitent al deciziei medicale are obligatia inaintarii   contestatiei la Comisie, in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrare, impreuna cu urmatoarele documente:

–        Dosarul medical

–        Dovada datei comunicarii deciziei medicale contestate

–        Adresa de inaintare a dosarului medical

Aceste comisii  functioneaza in   subordinea Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit  INEMRCM.  Deciziile de pensie necontestate in termen sunt definitive.

Comisiile medicale de contestatii au ca  atributie solutionarea  contestatiilor formulate impotriva deciziilor medicale  asupra capacitatii de munca.  In România functioneaza  in total  6   astfel de comisii.

 

Activitatea Comisiilor Medicale de Contestatii :

–  analizeaza documentatia medicala care a stat la baza deciziilor medicale emise de medicii experti ai asigurarilor sociale in conditiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

– verifica sub toate  aspectele deciziile medicale emise si contestate, urmareste aplicarea unitara a criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora s-a efectuat incadrarea in gradele de invaliditate

– pentru solutionarea contestatiilor convoaca bolnavul pentru examinare, dupa caz si pot solicita completarea documentatiei cu investigatii suplimentare, examinari de specialitate

Comisiile solutioneaza contestatiile  pe  baza documentelor existente in dosarul medical si/sau examinarile clinice a contestatorului   prin emiterea unei decizii. Un exemplar    al acestei decizii se comunica persopanelor in cauza in termen de 5 zile de la data emiterii, sub semnatura sau prinposta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Termenul de solutionare a contastatiei este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia la cabinetul de expertiza medicala emitent al deciziei contestate.

Deciziile comisiilor pot fi atacate, potrivit legii la la tribunalul in a carui raza  teritoriala isi are domiciliul reclamantul, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.

Deciziile emise de Comisie neatacate in termen sunt definitive  pâna la urmatorul termen de revizuire.

 

 

Cristiana Florea

Legal Adviser

0742297538

[email protected]

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *