AVOCAT. MODIFICARE STATUTUL POLITISTULUI

AVOCAT DREPTUL MUNCII. PERIOADA DE PROBA. AVANTAJE SI DEZAVANTAJE
4 iulie, 2013

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 383, din 27 iunie 2013.

Avand in vedere faptul ca politistii sunt functionari publici cu statut special, conferit, potrivit legii, de indatoririle si riscurile deosebite implicate de exercitarea atributiilor de serviciu, in scopul recunoasterii meritelor politistilor care, prin adeziunea constienta manifestata din proprie initiativa fata de nevoi le comunitatii, isi pun in pericol viata si integritatea corporala pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor, respectarea ordinii si linistii publice, pentru formarea si promovarea unei culturi profesionale adecvate, formarea si educarea personalului in spiritul solidaritatii si camaraderiei fata de cei care au facut sacrificii pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica, precum si pentru promovarea atasamentului fata de comunitate si valorile acesteia, si a respectului fata de adevar si dreptate, luand in considerare ca lipsa unei forme de sprijin adecvate are efecte negative majore asupra moralului politistilor, element determinant al capacitatii de interventie la evenimente si factor esential al indeplinirii cu succes a misiunilor incredintate, in vederea evitarii aparitiei unor disfunctionalitati in ceea ce priveste modul de indeplinire a unor atributii functionale ale Ministerului Afacerilor Interne, intrucat actualul cadru legal nu ofera posibilitatea, resimtita la nivelul intregului corp politienesc, de recunoastere a merit elor si valorificarea pregatirii si experientei prin mentinerea in activitate a politistilor incadrati intr-un grad de invaliditate ca urmare a ranirii acestora in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, pentru stabilirea unor mecanisme de sprijin al familiilor politistilor decedati sau incadrati intr-un grad de invaliditate ca urmare a ranirii acestora in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, avand in vedere gravele probleme sociale cu care se confrunta politistii incadrati intr-un grad de invaliditate, precum si familiile acestora, care impun o interventie legislativa de urgenta, tinand seama de faptul ca toate aceste elemente vizeaza direct interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, necesitand adoptarea de masuri imediate, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Art. I. – Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu urmatorul cuprins: „Art. 331. – (1) La cerere, politistul incadrat intr-un grad de invaliditate, ca urmare a ranirii acestuia in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, poate fi mentinut in activitate in functii de politist in unitati ale Ministerului Afacerilor Interne. (2) La cerere, persoana al carei raport de serviciu a incetat, fiind incadrata intr-un grad de invaliditate, ca urmare a ranirii acesteia in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, poate fi numita, fara examen ori concurs, in functii de politist in unitati ale Ministerului Afacerilor Interne. (3) Mentinerea sau numirea in functii de politist potrivit alin. (1) ori (2) se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, pe baza propunerii sefului unitatii din care acesta face parte, respectiv a facut parte si a avizului comisiei de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca. (4) Comisia de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca constata daca atributiile functiilor pe care urmeaza sa fie mentinut, respectiv numit sunt compatibile cu incapacitatea data de afectiunea fizica/psihica si pot fi indeplinite fara riscul de a o agrava.

(5) Domeniile de activitate, conditiile, precum si procedura privind mentinerea sau numirea in functii de politist potrivit alin. (1) si (2) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.” 2. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 37. – (1) Copiii aflati in intretinerea politistului decedat sau incadrat intr-un grad de invaliditate ca urmare a ranirii acestuia in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu pot fi inmatriculati, la cerere, in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne. (2) Copiii aflati in intretinerea politistului decedat sau incadrat intr-un grad de invaliditate ca urmare a ranirii acestuia in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, precum si sotul sau sotia acestuia pot fi numiti in functii de politist ori angajati ca personal contractual, fara examen sau concurs, in unitati ale Ministerului Afacerilor Interne, daca indeplinesc conditiile legale. (3) Identificarea functiei in vederea numirii, respectiv angajarii potrivit alin. (2) se face tinand cont de studiile solicitantului si de cerintele postului (4) Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilesc conditiile si procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol.” 3. La articolul 69 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) la pierderea capacitatii de munca, in conditiile legii, cu exceptia situatiei in care a intervenit mentinerea in activitate in conditiile art. 331;”. Art. II. – Ordinele ministrului afacerilor interne prevazute la art. 331 alin. (5) si art. 37 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, se emit in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

 

sursa: avocatnet.ro

 

 

www.decalex.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *