PROCESE CLAUZE ABUZIVE BANCI

AVIZELE DE MEDIU
29 octombrie, 2012
Despre clauzele abuzive din contractele de credit bancar
29 octombrie, 2012

Evolutia CHF din ultimii 3 ani coroborat cu numarul mare de credite acumulat in aceasta moneda de catre persoanele fizice , a dus la nasterea unui nou current si anume, procesle privind clauzele abuzive.

Creditul ipotecar  este acel imprumut care se acorda de catre banci clientilor lor  pentru cumpararea sau, dupa caz, construirea de case. Este un credit pe termen lung sau foarte lung (10-30 de ani), pentru care se plateste rate tot timpul vietii imprumutatului. Imprumutatul este, practic, dependent de banca pe toata perioada creditului, intrucit, in caz de neplata banca “prescrie” imediat ipoteca, adica intra in posesia casei, evacuindu-l imediat pe debitor .

Multe persoane lovite de criza economica  in contextul  fluctuatiei valutare, se afla in imposibilitate de plata a ratelor pentru creditele in franci elvetieni

Puterea judecatoreasca poate interveni ori de cate ori clauzele contractuale contravin legii, Legea nr. 192/2000 consacrand legal intervenţia instanţei in relaţiile dintre comercianţi şi consumatori, pentru a atenua caracterul contractelor de adeziune.

Susţine ca banca a incalcat prevederile O.G. nr.21/1992 care prin art.9^3 lit. i) care dispune ca lipsa raspunsului la notificarea bancii nu poate fi considerata acceptare tacita din partea acestuia.

Potrivit art. 1 lit. a) alin. 1 din lista cuprinzand clauzele considerate abuzive anexa la Legea 193/2000 numai in cazul unei motivaţii intemeiate sunt valabile clauzele prin care furnizorul financiar poate, fara o notificare prealabila, sa modifice unilateral rata dobanzii platibile de consumator, insa potrivit O.G. nr. 21/1992 lit. h) sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului de servicii financiare sa modifice unilateral clauzele contractuale fara incheierea unui act adiţional, acceptat de consumator.

Banca poate modifica nivelul dobanzii, insa modificarea va putea fi opozabila consumatorului numai daca acesta achieseaza la noul nivel stabilit de banca, iar modificarea trebuie sa fie intemeiata.

Contractul de credit este un contract comutativ, intinderea drepturilor şi obligaţiilor fiind stabilite inca de la momentul incheierii contractului, consumatorul avand dreptul sa ştie de la bun inceput costul intreg al creditului.

Modificarea unilaterala a dobanzii cu o creştere de ¼ din valoarea iniţiala transforma contractul intr-unul aleatoriu, fapt interzis de art. 9^3 lit. g) din O.G. nr. 21/1992.

In contractul incheiat intre parţi nu se prevede nivelul maxim al dobanzii, motive pentru care clauza privind modificarea unilaterala a dobanzii este abuziva, pentru cauza nelicita.

Caracterul abuziv se regaseşte şi in privinţa clauzelor cuprinse in contract, relevant fiind faptul ca nu se identifica in mod clar costurile ori comisioanele ce urmeaza a fi platite de reclamant.

Legea nr. 193/2000 transpune in legislaţia romaneasca prevederile Directivei Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.

Conform acestei directive, contractele supuse analizei se apreciaza luand in consideraţie natura bunurilor sau a serviciilor pentru care s-a incheiat contractul, raportandu-se la toate circumstanţele din momentul incheierii contractului.

Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor nu priveşte definirea obiectului contractului, nici justeţea preţului sau a remuneraţiei, pe de o parte, faţa de serviciile sau de bunurile furnizate in schimbul acestora, pe de alta parte, in masura in care aceste clauze sunt exprimate in mod clar şi inteligibil.

 

www.decalex.ro
www.decalex.ro/forum
[email protected]

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *