Formula de calcul a taxei de clawback este neconstitutionala!

Timbrul de mediu a fost avizat de Guvern
20 februarie, 2013
AVOCAT COMERCIAL: PROCEDURA CONCILIERII DIRECTE NU MAI EXISTA
21 februarie, 2013

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 100 din data de 20 februarie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 39/2013 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (5) al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, astfel cum a fost completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale, cu referire expresa la sintagma “care include si taxa pe valoarea adaugata”.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din incheierea de sesizare, il constituie dispozitiile OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, insa din criticile autoarei exceptiei reiese ca, in realitate, acestea vizeaza in mod concret dispozitiile art. 31 alin. (5) din OUG nr. 77/2011, astfel cum a fost completata prin art. I pct. 1 din OUG nr. 110/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale.

Textul art. 31 alin. (5) are urmatorul cuprins:

“(5) Prin valoarea vanzarilor, in sensul alin. (1)-(3), se intelege valoarea medicamentelor suportate, potrivit legii, din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, care include si taxa pe valoarea adaugata.”

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea  retine urmatoarele:

“ I. Dispozitiile OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii au mai format obiectul controlului de constitutionalitate, raportat la critici si prevederi constitutionale si conventionale similare, sens in care este Decizia nr. 1.007 din 27 noiembrie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2012.

II. Distinct de cele retinute in decizia mentionata mai sus, in ceea ce priveste critica autoarei prezentei exceptii de neconstitutionalitate referitoare la faptul ca formula de calcul privind taxa de clawback include si taxa pe valoarea adaugata, Curtea retine ca prevederile OUG nr. 77/2011, si in mod special cele referitoare la modul de calcul al contributiei respective, au fost modificate si completate astfel:

– prin OUG nr. 110/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 din 7 decembrie 2011, s-a introdus art. 31 , care prevede, printre altele, la alin. (5) ca “prin valoarea vanzarilor (…) se intelege valoarea medicamentelor suportate, potrivit legii, din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, care include si taxa pe valoarea adaugata”;

 

OG nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 24 august 2012, care la art. 7, din sectiunea a 2-a – Reglementari privind contributia trimestriala prevazuta de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si de OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, prevede in mod explicit ca formula de calcul nu include si taxa pe valoarea adaugata, revenind la solutia legislativa anterioara modificarii aduse prin OUG nr. 110/2011.

Avand in vedere cele statuate anterior, precum si modificarile legislative intervenite in cuprinsul OUG nr. 77/2011, Curtea retine urmatoarele:

In speta dedusa judecatii, pe langa argumentele prezentate de autoarea exceptiei de neconstitutionalitate si retinute in Decizia nr. 1.007 din 27 noiembrie 2012, ale carei considerente sunt valabile si in prezenta cauza, pe de o parte, sunt criticate, in mod expres, dispozitiile art. 31 alin. (5) din OUG nr. 77/2011, astfel cum au fost introduse prin OUG nr. 110/2011, iar, pe de alta parte, notificarile au ca temei legal tocmai dispozitiile art. 31 din OUG nr. 77/2011, astfel cum a fost completata prin OUG nr. 110/2011.

Curtea observa ca dispozitiile alin. (5) al art. 31 stabilesc, in mod expres, ca prin valoarea vanzarilor, in sensul celor reglementate prin OUG nr. 77/2011, se intelege valoarea medicamentelor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, care include si taxa pe valoarea adaugata.

Contributia trimestriala reprezinta, asadar, un procent aplicat nu numai asupra pretului in sine al medicamentelor, ci si asupra taxei pe valoare adaugata aplicata pretului medicamentelor, ceea ce echivaleaza cu un impozit la impozit.

Curtea constata ca, in virtutea principiului general valabil in materie fiscala, impozitele si taxele se aplica asupra materiei impozabile – venituri sau bunuri, nu si asupra celorlalte impozite, or aplicarea taxei de clawback la o alta taxa este contrara prevederilor constitutionale referitoare la asezarea justa a sarcinilor fiscale, motiv pentru care includerea taxei pe valoarea adaugata in valoarea totala a vanzarilor de medicamente in raport cu care se calculeaza taxa de clawback este neconstitutionala, urmand ca exceptia de neconstitutionalitate sa fie admisa sub acest aspect.”

Pentru argumentele expuse mai sus, Curtea Constitutionala admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca sintagma “care include si taxa pe valoarea adaugata” din cuprinsul art. 31 alin. (5) al OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, astfel cum a fost completata prin OUG nr. 110/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile sanatatii si protectiei sociale, este neconstitutionala”

 

sursa:juridice.ro

 

Decalex

0742297538

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *