Cum obtinem autorizarea operatorilor economici in domeniul gazelor naturale?

Autorizatia de constructie si dirigintele de santier
6 iulie, 2015
Noi drepturi pentru persoanele cu handicap
14 iulie, 2015

Pentru obtinerea unei/unor autorizatii, solicitantul se adreseaza ANRE cu o cerere tipizata, insotita de documentele prevazute de lege

Titularul unei autorizatii care doreste continuarea activitatilor autorizate solicita prelungirea valabilitatii autorizatiei/autorizatiilor intr-un interval cuprins intre 90 de zile si 30 de zile inainte de data incetarii perioadei de valabilitate a autorizatiei/autorizatiilor detinute;

Cererea de autorizare/prelungire a valabilitatii se inregistreaza la ANRE si se inscrie in registrul electronic al directiei generale.

Operatorul economic care solicita ANRE obtinerea unei/unor autorizatii trebuie sa indeplieasca anumite conditii :

-sa fie persoana juridica, romana sau straina, cu sediul in Romania; persoanele juridice straine trebuie sa stabileasca si sa mentina pe teritoriul Romaniei un sediu secundar, in conditiile legii, pe intreaga durata de valabilitate a autorizatiei.

La depunerea cererii de autorizare/prelungire a valabilitatii, operatorul economic achita integral tariful de autorizare/prelungire, stabilit in conformitate cu prevederile ordinului presedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

In cazul retragerii cererii de autorizare/prelungire de catre operatorul economic, precum si in cazul neacordarii autorizatiei, indiferent de motiv, suma achitata cu titlu de tarif de autorizare nu se inapoiaza operatorului economic.

ANRE nu acorda autorizatie sau nu prelungeste valabilitatea unei autorizatii in urmatoarele situatii:

a)operatorului economic aflat in procedura de reorganizare judiciara sau de faliment;

b)operatorului economic care la data depunerii cererii de autorizare/prelungire inregistreaza debite restante catre ANRE;

c)operatorului economic caruia ANRE i-a retras o autorizatie similara in ultimii 5 ani, anterior inregistrarii cererii, pentru motive imputabile acestuia;

d)operatorului economic care in decurs de 120 de zile refuza sa dea curs solicitarilor ANRE de remediere a neconformitatilor sesizate cu privire la documentele depus

 

Pentru consultanta juridica in domeniul energiei, privind intocmirea dosarului de autorizare la ANRE va rugam sa ne contactati prin intermediul formularului de contact.

 

Cristiana Deca

Consultant juridic

Decalex

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *