CE ESTE CESIUNEA DE DATORIE SI CUM NE FOLOSESTE

TIMBRUL DE MEDIU SE MAI POATE RECUPERA?
28 ianuarie, 2013
INSTRUMENTE RECUPERARE CREANTE
28 ianuarie, 2013

Noutatea absoluta introdusa de Noul Cod Civil, o reprezinta cesiunea de datorie, nerelgementata pana acum.
Art.1315 NCC permite cesiunea drepturilor si obligatiilor detinute de una dintre parti (cedent) catre un tert.
Cesiunea de datorie este acea operatie juridica prin care un debitor (debitor cedent), transmite datoria sa unei alte persoane (debitor cesionar), care se obliga de regula in locul sau fata de creditorul cedat. Creanta face parte din activul patrimonial al creditorului, iar datoria, din pasivul patrimonial al debitorului. Daca patrimoniul unei persoane poate forma obiectul unei transmisiuni universale sau cu titlu universal, atunci si elementele sale, creante, datorii, alaturi de drepturile reale, pot constitui obiectul unei transmisiuni. Aceasta transmisiune opereaza, in cazul persoanelor fizice, la decesul creditorului sau al debitorului (transmisiune mortis causa), iar in cazul persoanelor juridice, prin orice modalitate de reorganizare prevazuta de lege: absorbtie, fuziune, divizare totala sau partiala.
Conditiile cesiunii de datorie sunt :
– prestatiile sa nu fi fost inca integral executate
– contractantul cedat sa consimta la cesiunea contractului.

Rezulta ca , cesiunea de datorie poate interveni numai in cazul unui contract cu executare succesiva aflat in derulare sau in cazul unui contract cu executare imediata dar care nu a fost integral executat

Efectul principal al cesiunii de datorie este liberarea cedentului. Astfel, primul alineat al art.1318 NCC prevede ca regula liberarea cedentului de obligatiile sale fata de cedat din momentul in care substituirea isi produce efectele fata de acesta. Noul Cod civil prevede totusi doua exceptii privind liberarea cedentului si anume un drept de regres recunoscut cedatului impotriva cedentului in situatia in care cesionarul nu isi executa obligatiile si (2) garantarea de catre cedent a executarii contractului cedat, caz in care cedentul este tinut ca fidejusor pentru obligatiile cedatului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *