AVOCAT. ORDINEA DE STINGERE A DATORIILOR

AVOCAT TIMBRU DE MEDIU: Ordinul ANAF nr. 296/2013 – aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formularE
27 martie, 2013
AVOCAT CLAUZE ABUZIVE. CLAUZE ABUZIVE CREDIT EUROPE BANK
27 martie, 2013

Problema fiscala
Data stingerii datoriilor în contabilitate este foarte importanta avand în vedere aplicarea sistemului de TVA la încasare începand din 2013.
Care este ordinea de stingere a datoriilor in contabilitatea unei companii?

1. Imputatia platii facuta prin acordul partilor
Stingerea datoriilor prin plata se efectueaza conform acordului partilor.

2. Imputatia facuta de debitor
În lipsa acordului partilor, debitorul mai multor datorii care au ca obiect bunuri de acelasi fel are dreptul sa indice, atunci cand plateste, datoria pe care doreste s-o stinga.
Stingerea debitului se efectueaza mai întai asupra cheltuielilor, apoi asupra dobanzilor si, la urma, asupra capitalului.
Debitorul nu poate, fara consimtamantul creditorului, sa stinga o datorie care nu este înca exigibila cu preferinta fata de o datorie scadenta, cu exceptia cazului în care s-a prevazut ca debitorul poate plati anticipat.
În cazul platii efectuate prin virament bancar, debitorul consemneaza pe ordinul de plata datoria pe care doreste s-o stinga.

3. Imputatia facuta de creditor
În lipsa unei indicatii din partea debitorului, creditorul poate, într-un termen rezonabil dupa ce a primit plata, sa indice debitorului datoria pe care doreste s-o stinga.
De asemenea, creditorul nu poate sa stinga o datorie a debitorului neexigibila ori litigioasa.
Atunci cand creditorul întocmeste o chitanta, el este dator sa mentioneze pe chitanta datoria care urmeaza a se stinge prin plata respectiva.

4. Imputatia legala
Daca niciuna dintre parti nu mentioneaza datoria care urmeaza a se stinge, vor fi aplicate, în ordine, urmatoarele reguli:
a) prin plata efectuata se vor stinge cu prioritate datoriile ajunse la scadenta;
b) se vor considera stinse, în primul rand, datoriile negarantate sau cele pentru care creditorul are cele mai putine garantii;
c) se vor stinge mai întai datoriile mai oneroase pentru debitor;
d) daca toate datoriile sunt deopotriva scadente, precum si, în egala masura, garantate si oneroase, se vor stinge datoriile mai vechi;
e) în lipsa tuturor criteriilor mentionate mai sus, stingerea datoriilor se va face proportional cu valoarea datoriilor.

În toate cazurile, se vor stinge mai întai datoriile reprezentand cheltuielile de judecata si executare, apoi ratele, dobanzile si penalitatile, în ordinea cronologica a scadentei acestora, si, în final, capitalul, daca partile nu convin altfel.

Concluzie
Daca debitorul nu indica pe ordinul de plata facturile platite, creditorul poate sa comunice debitorului datoria care va fi considerata platita (asupra careia se va imputa plata). Creditorul trebuie sa comunice debitorului datoria achitata într-un termen rezonabil dupa ce a primit plata si nu poate imputa plata asupra unei datorii neexigibile ori litigioase.

 

sursa: juridice.ro

www.decalex.ro

0742297538

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *