avocat comercial

2 iunie, 2015

Avocat comercial. Reguli pentru importul lemnului si produselor de lemn

Conform noilor prevederi legislative comerciantii care introduc pe piata lemn si produse din lemn trebuie sa tina un registru al produselor importate. Mai mult decat atat […]
5 februarie, 2015

NOTIFICAREA EXISTENTEI UNUI CAZ DE FORTA MAJORA IN CONTRACTELE COMERCIALE

In toate contractele comerciale existente in circuitul civil se regaseste clauza privind exonerarea raspunderii in caz de forta majora. Aceasta este reglementata in art. 1351 noul […]
13 noiembrie, 2013

AVOCAT COMERCIAL. CLAUZA PENALA

Regimul juridic este reglementat în textul articolelor 1538-1543 (cartea V, titlul V, capitolul IV, secţiunea a IV-a din noul Cod civil), referiri la această instituţie regăsindu-se […]
17 iunie, 2013

Avocat comercial. ICCJ. Actiune in anularea unui incident de plata

Inalta Curte de Casatie şi Justitie a hotarat ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului B.N.R. nr. 1/2001 privind organizarea şi functionarea la BNR a centralei incidentelor […]
7 iunie, 2013

ICCJ. Natura juridică a contractului de concesiune

Inalta Curte de Casatie şi Justitie a hotarat ca, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c), fraza a II-a din Legea contenciosului administrativ […]
24 mai, 2013

AVOCAT COMERCIAL. LITIGII COMERCIALE. ARBITRAJUL

Desi mai putin familiar publicului larg, arbitrajul este o institutie relativ mai accesibila in solutionarea litigiilor comerciale, prin intelegerea partilor. Recent, Colegiul de Conducere al Camerei […]