NOUA LEGE A ACHIZITIILOR PUBLICE. CELE MAI IMPORTANTE MODIFICARI

Retrocedari. Dosare retrocedari. Lege retrocedari
RETROCEDARI IMOBILE PRELUATE ABUZIV. AVOCAT RETROCEDARI.
30 mai, 2016
Legea darii in plata neconstitutionala
DECLARAREA NECONSTITUTIONALA A LEGII DE DARE IN PLATA
1 iunie, 2016
Noua lege a achizitiilor publice. Modificari

Noua lege a achizitiilor publice. Modificari

Care sunt noile praguri pentru achizitiile publice?

Pragurile achizitiilor publice directe sunt stabilite conform noilor prevederi legale, in lei, nu in euro. Astfel, autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii atunci cand valoarea estimata a achizitiei este mai mica de 132.519 lei, fara TVA. Pentru lucrari, achizitionarea directa poate fi facuta daca valoarea estimata este mai mica de 441.730 de lei, fara TVA.

Se pot subcontracta contractele de achizitie publica?

Candidatul va fi obligat sa mentioneze in oferta partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze. In cazul in care se permite expres prin documentele de achizitie, candidatul va putea subcontracta 5% din valoarea contractului, fara sa fie nevoit sa informeze autoritatea contractanta. In cazul in care pragul de 5% este depasit, trebuie sa se precizeze partea din contract care va fi subcontractata.

Care sunt procedurile de atribuire aplicabile contractelor de achizitie ?

Conform noilor reglementari aceste proceduri sunt:

– licitatia deschisa;
– licitatia restransa;
– negocierea competitiva;
– dialogul competitiv;
– parteneriatul pentru inovare;
– negocierea fara publicare prealabila;
– concursul de solutii;
– procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;
– procedura simplificata.

Care sunt criteriile de atribuire a contractului de achizitie publica?

Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. Criteriile care stabilesc ce oferta este mai avantajoasa din punct de vedere economic, sunt:
– pretul cel mai scazut;
– costul cel mai scazut;
– cel mai bun raport calitate-pret;
– cel mai bun raport calitate-cost.

Cum se contesta atribuirea unui contract de achizitie publica?

Pentru solutionarea contestatiei pe cale administrativa, persoana care se considera vatamata se adreseaza Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Persoana  vatamata se poate adresa Consiliului sau instantei de judecata.

Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca inadmisibila, care poate fi invocata si din oficiu, inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana vatamata are obligatia sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere, a pretinsei incalcari a legislatiei in termenul stabilit de lege.

 

Suspendarea atribuirii contractului de achizitie publica

Suspendarea procedurii de atribuire  a contractului pana la solutionarea cauzei poate fi dispusa de instanta, la cererea unei parti interesate,

Astfel, solicitarea de suspendare poate fi facuta doar in cazuri temeinic justificate si pentru a preveni o paguba iminenta. Partea care cere acest lucru trebuie sa depuna in prealabil o cautiune calculata la valoarea contractului, dupa cum urmeaza:

  • 2% din valoarea estimata a contractului, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), dar nu mai mult de 35.000 de lei;
  • 2% din valoarea stabilita a contractului, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in JOUE, dar nu mai mult de 88.000 de lei;
  • 2% din valoarea estimata a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in JOUE, dar nu mai mult de 220.000 de lei;
  • 2% din valoarea stabilita a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in JOUE, dar nu mai mult de 880.000 de lei.

Introducerea documentului unic pentru achizitiile publice europene (DUAE)

DUAE consta intr-o declaratie pe propria raspundere a operatorilor economici, in forma extinsa, care prezinta dovezi preliminare si inlocuieste certificatele eliberate de autoritatile publice sau de parti terte, care trebuie depuse in prima etapa, la procedura de achizitie.

Astfel, se evita prezentarea unui numar semnificativ de certificate sau alte documente legate de criteriile de calificare si selectie, de catre candidati/ofertanti.

Pentru consultanta specializata ne puteti contacta la office@decalex.ro sau 0311077550

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *